Минималната работна заплата стана 510 лв

В ДВ брой: 102, от дата 22.12.2017 е публикувано Постановление № 316 от  20 декември 2017 г.за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната.

 

Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2018 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната от 510 лв. и на минималната часова работна заплата 3,07 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец
 

 

 

Размерът на МРЗ се повишава с 10,9% в сравнение с настоящата година. Според управляващите по-високият й размер ще мотивира търсещите работа и ще допринесе за намаляване на риска от бедност сред работещите. Увеличението й отразява заявения приоритет на правителството за устойчиво повишаване на стандарта на живот.

 

За повишаването на минималната работна заплата на 510 лв. способстват икономическият растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години, увеличаването на броя на заетите и ръстът на средната работна заплата в страната.

 

В кои начисления и удръжки участва МРЗ, четете тук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар