Лизинг – счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при предприятия, прилагащи НСС - семинар с Димитър Войнов

Знаем със сигурност, че във Вашата практика имате или сте имали лизинг.

Искате ли да научите повече за счетоводното му отчитане след измененията в СС 17 през 2019 г. ?

Вълнува ли Ви данъчното му третиране по ЗКПО  при наематели и наемодатели ?

Искате ли да чуете лектор,  който не се нуждае от представяне и ще Ви плени с професионалната си компетентност ?

 

Елате на семинар в Бургас

Лизинг – практически аспекти в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО при предприятия, прилагащи НСС с лектор: Димитър Войнов

 

Място и дата на провеждане

17.06.2019
Експо Център Флора, Зала №6
Начало: 10:00 часа
Край: 15:00 часа

 

За лектора: Димитър Войнов е водещ специалист по ЗКПО и данъчен консултант, топ лектор на курсове по счетоводни въпроси и ЗКПО. 

Ето пълната програма:

Програма

Промяна в счетоводното отчитане на оперативния лизинг, съгласно измененията в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г.

- Отчитане при наемателите на:

 • разходите за наем - линеен или друг метод
 • допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.)
 • разходите по подготовката и сключването на лизинговия договор (комисиони, такси и др.)
 • получените стимули от наемодателите

- Отчитане при наемодателите на:

 •  приходите от наем – линеен или друг метод
 •  отдадените под наем активи
 •  първоначалните разходи във връзка със сключването на лизинговия договор
 •  приходите от извършени услуги
 •  предоставените стимули на наемателите

Данъчно третиране по ЗКПО на оперативния лизинг при наематели и наемодатели

- припознаване на счетоводното отчитане за данъчни цели
- данъчно третиране на промяната в счетоводната политика, в резултат на промените в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г.

Счетоводно отчитане на финансовия лизинг:

- Наематели:

 •  признаване на актив
 •  признаване на задължение
 • отчитане на финансов разход за бъдещи периоди и признаването му като текущ разход през периода на лизинга

- Наемодатели:

 • признаване на вземане
 • отписване на отдадения актив
 • признаване на печалба/загуба от отписването на актива
 • отчитане на финансов приход за бъдещи периоди и признаването му като текущ приход през периода на лизинга

Данъчно третиране по ЗКПО на финансовия лизинг при наематели и наемодатели

Други аспекти, свързани с лизинговите договори

Обсъждане на възникнали въпроси и разглеждане на практически примери

 

Регистрация и цена:
Цена за участие в семинара: 139 лв.
В таксата са включени  сандвичи, кафе и материали за курса 

 

Направете Вашата регистрация от бутон  или изпратете Вашите данни на нашия имейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура! 

 

Ако се чудите дали този семинар е за Вас или имате други въпроси, ще се радваме да Ви отговорим:

тел. за контакт: 0888298382 Ваня Иванова

 

Защото човек може толкова, колкото знае!


 


Заяви участие за семинара тук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар