КТ Подкрепа настоява за увеличение на допълнителното заплащане за нощен труд

Драстично да се увеличи плащането на нощния труд. За това настояват от синдикат "Подкрепа" в своята кампания за достойни условия и заплащания на нощния труд, публикувана на страницата на синдиката

 

В момента 1 час нощен труд се плаща с 25 стотинки повече. Така една нощна смяна излиза с 1,75 лева отгоре /8*0,25/. Сумата не е променяна от 11 години.

 

Нощният труд  се упражнява от над 400 000 души у нас. Според Световната здравна организация той трябва да се ограничи значително, защото трайно уврежда здравето на работещите. В следствие на нощния труд произлизат много физиологични и здравни  проблеми - умора, повишаване на заболяемостта и отсъствията от работа , увеличаване на инцидентите, трудовите злополуки и текучеството на работната сила , социална изолация, повишаване честотата на разводите, търсене на работа в чужбина - сериозни демографски проблеми

 

Каква е действащата нормативна база

 

Според Синдиката съществува проблем в  принципа на определяне на  допълнителното заплащане за нощен труд, определно  в НСОРЗ. През последните 10 години то остава остава непроменено

За сравнение от 1997–2006   добавката за нощен труд е била 0,07 лв/час, като минималната РЗ за 1997 г е била 45 лв,, съответно през  2006 - 160 лв

От 2007 до момента добавката за нощен труд стана  0,25 лв/час нощен труд, като минималната РЗ през 2007 година е 180 лв, а през 2018 – минималната РЗ става 510 лв

Т.е в момента за една нощна смяна работник ще получи 1,75 лв -  сума , с която той не може да си плати дори транспортните разходи да отиде и да се върне от работа

 

От "Подкрепа" настояват доплащането за нощен труд да се обвърже с размера на минималната заплата, като бъде поне 0.5 на сто от нея. В момента това би означавало час нощен труд да струва на работодателя с 2.55 лв. повече, което прави малко над 17 лева за една нощна смяна.

 

В доклад на Европейската комисията относно изпълнението от държавите членки на Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време {SWD(2017) 204 finalIII. се правят следните констатации:

 

-       Съгласно член 6 от Директивата средната седмична продължителност на работното време (в това число и извънредният труд) не трябва да надвишава 48 часа на седмица.

-       Все още се установяват редки случаи, в които ограничението на Директивата е надвишено, а именно: - Българският Кодекс на труда предвижда продължителността на седмичното работно време да е до 56 часа, като е въведена система за сумирано изчисляване на седмичното работно време.

-       Ограничението от 4 месеца за изчисляването на максималната продължителност на работното време (при СИРВ) е надвишено в Германия, България и Словения, където то е определено на 6 месеца.

 

За да се определят минимални изисквания за здравето, референтният период, приложим за нощен труд, следва да бъде значително по-кратък от периода, използван за максималната работна седмица.

 

Непосредствените цели на кампанията на КТ "Подкрепа" е

• Промяна в НСОРЗ – заплащане на нощния труд като % от МРЗ – не по-малко от 0,5% (2,55 лв./час) – за една нощна смяна – 17,85 лв.)

• Компенсация за особено вредния за здравето нощен труд

• Възспиране на работодателите от прилагане на нощен труд

• Прилагане на нощен труд само при крайна необходимост

• Увеличаване приходите за здравно и пенсионно осигуряване

 

В изпълнение на Директивата и Доклада на ЕК:

  • при Сумирано изчисляване на работното време – само за определени професии – определени в Директивата – работната седмица от 56 на 48 часа – работният график от 6 на 4 (3) месеца
  • брой поредни нощни смени в седмицата от 5 на 3
  • минимална междуседмична почивка 35 часа без прекъсванe
  • повишени изисквания за условия на труд и почивка
  • Ратифициране на Конвенция 171 на МОТ за нощния труд

 

Начало на кампанията започва с подписка в предприятията и за гражданите.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар