Като съм на печалба, къде са ми парите ?


Днес съм решила да поговорим за един доста неудобен от всеки счетоводител въпрос, който е в състояние да получи: “Като съм на печалба, какво стана и къде са тези пари?”

Знаем прекрасно, че финансовият резултат и движението на парите са две различни неща. Причината за подобно различие е принципът за текущо начисляване, възприет в счетоводството. Въпреки това често в бизнеса се поставя знак на равенство между печалба и пари.

Счетоводителите разполагаме с един много добър инструмент, който можем да използваме за да отговорим на въпроса къде са парите Инструментът се нарича Отчет за паричните потоци (ОПП).

В практиката най-често този отчет се изготвя по прекия метод т.е. движението на парите се “взема” директно от главната книга и кореспонденциите на сметките. Проблемът е, че изготвен по този начин ОПП, не кореспондира пряко с балансовите позиции и няма да убеди питащия, че печалба има, но пари… няма..

Има и друг начин да се изготви ОПП. Става въпрос за изготвянето на ОПП по косвения метод, който е регламентиран в МСС-7 и СС-7 и който беше отменен в СС-7 считано от началото на 2008, но това не пречи да се използва като инструмент (способ), за да се обвърже финансовият резултат за периода с измененията на балансовите позиции и парите и да се отговори на онзи въпрос
"Къде са ми парите?"

Ако сме Ви заинтригували, горещо Ви препоръчваме да влезете в ZnamKak и да прочетете статията на Теодор Тодоров за попълването на ОПП по алтернативния метод
Ще намерите практически пример с реални данни от обявен финансов отчет. Ще научите стъпка по стъпка как се изготвя ОПП по алтернативния (непряк) метод, така че да се обвърже финансовият резултат за периода с измененията на балансовите позиции и парите.

Предавам Ви много положителна енергия и не забравяйте, че ние ставаме това, за което мислим!
Чакаме Ви в ZnamKak.com!

Равнение на финансовия резултат за периода с изменението и наличностите на парични средства или Как да отговорим на въпроса: “Къде са ми парите?” - (znamkak.com)

 


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар