Как да защитим чувствителната информация на счетоводния бизнес от кибератаки

гост-автор: Кирил Григоров

Киберсигурността е от изключителна важност за счетоводния сектор, тъй като той оперира с чувствителни финансови данни и лична информация на клиентите си. Независимо дали става въпрос за фирма или за частни експерти, професионалистите са изложени на ежедневни заплахи в киберпространството.

Апетитните данни могат да провокират интереса както на недоброжелателни колеги, така и на хакери. А уязвими места могат да бъдат намерени навсякъде - в системите, специализираните софтуери, процесите, комуникацията през е-мейли, съхранението на информация на лични компютри, дори осведомеността на служителите относно заплахите и начините да се справят с тях.

Успешно неоторизирано достигане до информационните масиви на експертите в счетоводната сфера могат да доведат до сериозни финансови, съдебни и репутационни негативи. Във все по-дигитализирания ни свят хакерите стават все по-изобретателни и използват различни подходи, за да достигнат до информацията ни, да осъществят финансови кражби или да блокират работните ни процеси. Подобно на мерките за физическа превенция срещу кражба на имущество, които всички ние предприемаме, компаниите и частните счетоводители трябва да приемат сериозен и цялостен подход към киберсигурността, за да гарантират финансовата интегритет и доверие на клиентите си. Той трябва да включва 360-градусово, многокомпонентно решение, което преминава през няколко фази – тест и одит на системите, техническо и софтуерно обезпечаване, регулярни обучения на персонала и киберзастраховка за бързо възстановяване и намаляване на загубите.

Партньорската мрежа на ЗК „Лев Инс” АД, Cyber One и Cyber 360 Academy разработи такова комплексно решение, което обезпечава всички необходими компоненти от процеса и прехвърля отговорността на топ специалисти от България и Израел, за да облекчи оперативните дейности на счетоводните къщи и частните експерти. То включва детайлен анализ на нуждите на всяка фирма спрямо нейния размер, специфика на дейности и профил на клиенти, изготвяне на индивидуална стратегия, инсталиране на специализирани програми, 24/7 мониторинг и противодействие на неоторизирани действия, юридическа подкрепа и изплащане на обезщетения по застрахователна полица. Този всеобхватен подход делегира контрола на киберриска на експертна трета страна, спестява време и усилия на персонала.

В следващите редове са представени няколко ключови аспекта на киберсигурността, които счетоводителите трябва да вземат предвид:

1. Защита на данните: Защитата на финансовите и лични данни на клиентите е от първостепенно значение. Счетоводителите трябва да използват силни пароли, да криптират данните и да използват механизми за управление на достъпа, и двуфакторна идентификация, за да се предпазят от неоторизирани действия. Важно е да се има предвид, че в случай на успешна атака, компаниите подлежат на сериозни финансови сакции според българското законодателство, а репутационните щети са неизмерими и с дългосрочен ефект.

2. Актуализация на софтуера: Важно е да актуализирате операционната система, софтуера и антивирусните програми на редовни интервали, за да се предпазите от известни уязвимости и зловреден софтуер. Въпреки регулярното им осъвременяване, недоброжелателите могат да прескочат и тези бариери без дори да бъдат забелязани. В подобни ситуации бързото засичане на инцидента и моменталната реакция са от критично значение. Именно затова експертите на CyberOne правят денонощен мониторинг за нетипични дейности и ако засекат такива - моментално ги неутрализират.

3. Социален инженеринг: Счетоводителите трябва да бъдат внимателни при получаване на непоискани имейли, обаждания или съобщения. Атаки чрез социален инженеринг могат да включват фишинг и други методи за измама. Обученията на персонала за превенция на такива атаки трябва да се провежда на регулярна база, а преподавателите на Cyber 360 Academy гарантират актуална информация, тъй като постоянно следят за последните методи на недоброжелателите.

4. Резервни копия: Редовно правете резервни копии на всички важни данни, за да можете да възстановите информацията в случай на загуба или увреждане. Това гарантира, че бизнесът ще продължи да функционира, дори в случай на успешна атака.

5. Енкрипция: Използвайте енкрипция при обмена на финансови данни и чувствителна информация с клиентите.

6. Обучение и осведоменост: Обучавайте себе си и своя персонал относно основните принципи на киберсигурност и как да се предпазвате от заплахи.

7. Сигурни мрежови връзки: Уверете се, че вашата мрежова връзка е сигурна, използвайки защитени Wi-Fi мрежи и виртуални частни мрежи (VPN).

8. Политики за киберсигурност: Създайте и прилагайте политики за киберсигурност в организацията си и убедете се, че всички служители ги спазват. Повечето счетоводни компании не разполагат с вътрешен ресурс, който да изгради и гарантира изпълнението им, затова е изключително практично и удобно тази дейност да се повери на партньор, който може да оцени и обезпечи цялостния процес.

9. Реакция на инциденти: Имайте план за реагиране при киберсигурностни инциденти, който включва как да установите инцидента, как да се изолират засегнатите системи и как да се уведомят компетентните органи. В тези кризистни ситуации компетентната и навременна реакция е от критично значение. Партньорската мрежа на ЗК „Лев Инс” АД е предвидила и юридическа консултация, както и съдействие през цялостния процес на овладяване и възстановяване на организацията.

10. Киберзастраховка: В случай на кибератака, фирмите се изправят пред сериозни финансови загуби, включително обезценяване на активи, глоби и обезщетения към засегнатите клиенти. Киберзастраховките на ЗК „Лев Инс” АД се формира индивидуално и покрива както финансовите щети, така и разходите, свързани със събирането и възстановяването на данни. В допълнение – тя помага да се предпази репутацията на компанията чрез финансовата компенсация на засегнатите клиенти и мерки за възстановяване на доверието.

Счетоводителите трябва да бъдат особено внимателни и активни в поддържането на сигурността на данните и информационните системи, а за да се случва това качествено, е най-добре да се доверим на специалистите.

----------------

Кирил Григоров e управител/СЕО в Кибер Уан ЕООД. Член на управителния съвет и зам. председател на Българска асоциация по киберсигурност

 

Ако желаете да сключите киберзастраховка, оставете Вашия имейл ТУК, за да Ви свържем със специалистите за допълнителна информация.

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар