Какво представлява услуга за подаване на данни чрез API?

НАП публикува информация на своя сайт, че предоставя допълнителна услуга за подаване на данни с декларации Образец №1 и Образец №6, чрез публичен приложно-програмен интерфейс (API) или чрез комуникация на ниво система-система.

Предоставянето на възможност за подаване на информацията към НАП чрез API не прекратява възможността за нейното подаване чрез прикачване на файлове за декларация Образец №1 и Образец №6 по досегашния ред чрез съществуващата услуга.

Какво представлява услуга за подаване на данни чрез API?

Услугата дава възможност за подаване на данните за декларации Образец №1 и Образец №6, автоматизирано чрез свързване на клиентските системи със системите на НАП без да има необходимост подаващият информацията да влиза в портала на НАП и да зарежда файлове.

Цитираната услуга ще предоставя автоматизирано и резултата от обработката. Това означава, че целият процес по подаване на информацията, получаването на входящ номер, както и резултатът от обработката ще се реализира автоматизирано в клиентските системи на всички, които се занимават с обработка на данни за работни заплати.

Какво е необходимо за да използвам услугата?

Необходимо е да се обърнете към разработчиците на вашата информационна система, които следва да разработят частта за свързване на информационната система със системата на НАП чрез API ключ.

Как да получа API ключ прочетете ТУК


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар