Какви промени предстоят в данъчната сфера от 01.01.2019 г. и какво да очакваме през следващите 2 години?- семинар в Бургас

Искате ли да сте от първите в България, които знаят отговор на въпросите:
  • Какви са предизвикателствата пред българското законодателство в областта на преките данъци с влизане в сила на новата директива (ATAD) на ЕС ?
     
  • Какво включва проектът на Европейската комисия за реформа на общата система за облагане с ДДС ?
  • Какво е практиката на Съда на Европейски Съюз (СЕС) по ДДС дела от последната година?
     
  • Ще плащаме ли данък върху „дигиталните транзакции“ ?

 

Елате на семинар в Бургас:

Какви промени предстоят в данъчната сфера от 01.01.2019 г. и какво да очакваме през следващите две години?

(технически и политически аспекти на промените идващи по инициатива на Европейската комисия)

 

Ще научим  какви ще са предстоящите данъчни промени на европейско и национално ниво от :

Петя Точева  - командирован национален експерт в Европейската Комисия, дирекция ''Данъчно облагане и митнически съюз"

Георги Денборов -  адвокат на самостоятелна практика с дългогодишен опит в данъчното право.

 

Повече за лекторите:

Петя Точева - главен експерт по приходите в дирекция ''Централно звено за връзка", Централно управление на НАП. Магистър Приложна лингвистика с английски и японски език и магистър Икономика. Над 15 годишен стаж в данъчната администрация в областта на административното сътрудничество и обмена на информация в областта на ДДС. Член на различни работни групи и делегат в Постоянния комитет за адмиистративно сътрудничество. В момента командирован национален експерт в Европейската Комисия, дирекция ''Данъчно облагане и митнически съюз"

Георги Денборов e адвокат на самостоятелна практика с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.

 

Място и дата на провеждане:
Бургас, 02 ноември  2018 г., петък
Започваме в 9:30 часа,

Семинарът ще се проведе в Експо Център Флора. Зала № 6.
Продължителност: еднодневен

Програма

I. Транспониране в българското законодателство на Anti Tax Avoidance Directive (ДИРЕКТИВА 2016/1164 НА СЪВЕТА от 12 юли 2016 година за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар) – прилага се от 01.01.2019г.:

a. Правило за чуждестранните контролирани дружества – публикувано за обществено обсъждане: трансформация на българската данъчна система от териториална към смесена.

b. Ново правило за ограничаване на приспадането на лихвите - публикувано за обществено обсъждане: проблемни моменти.

c. Правило за данъчно облагане при напускане на юрисдикцията (exit taxation) – предстой да се публикува за обществено обсъждане, как би повлияло на транзакциите ни?

d. Ново правило за несъответствия при хибридни образувания и инструменти - предстой да се публикува за обществено обсъждане, би ли се отразило на бизнес средата в България?

e. Възможни промени в общото правило за борба с злоупотребите на чл. 16 от ЗКПО.

II. Проект на Европейската комисия за реформа на общата система за облагане с ДДС и съответно на директивата:

a. Какъв би бил ефекта от въвеждане на фигурата на сертифицирано данъчно задължено лице?

b. Разширяване на обхвата на сега съществуващия режим за „съкратено обслужване на едно гише“ (MOSS – mini one stop shop), какъв би бил ефекта?

c. Планирани облекчения за малкия и средния бизнес.

d. Проблеми, които няма да бъдат разрешени категорично.

e. Проблеми, които биха възникнали при поетапно въвеждане на реформата.

III. Практика на Съда на Европейски Съюз (СЕС) по ДДС дела от последната година, която би променила установени от приходната администрация третирания в България.

IV. Проект на планирания от Европейската комисия данък върху „дигиталните транзакции“ – как би се отразил подобен данък на бизнес средата в България? Възможни подходи на Комисията, дали би бил пряк или косвен, дали платения дигитален данък би могъл да се освободи по СИДДО?

V. Дискусия относно новата бизнес среда, в която оперираме – до каква степен засиленият обмен на информация между администрациите ни засяга и спазването на какви прости правила би ни спестило бъдещи проблеми с приходната администрация.

 

Регистрация и цена:
Цена за участие в семинара: 176 лв.
За втори и следващ участник от една и съща фирма или ако сте участвали в предишни наши семинари: 10% търговска отстъпка от цената.

В таксата са включени материали за курса, кафе-паузи и сандвичи за обяд.
Местата за залата са ограничени.

Направете Вашата регистрация от бутон  или изпратете Вашите данни на нашия имейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура!
Тел. за контакт: 0888298382 Ваня Иванова

Защото човек може толкова, колкото знае! 


Заяви участие за семинара тук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар