ЗКПО и годишно счетоводно и данъчно приключване на 2020 г.- семинар с Д. Войнов

Времето за годишното счетоводно и данъчно приключване наближава. Въпреки безпрецедентната обстановка, породена от Covid-19, трябва да сме подготвени, мобилизирани и сигурни в знанията си.

Включете се в нашия семинар с Димитър Войнов на 4 декември! Може да участвате присъствено или ОНЛАЙН:

 

ЗКПО и годишно счетоводно и данъчно приключване на 2020 г.

 

ПРОГРАМА

Промени в ЗКПО през 2020 г.:

- Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
- Промени в регулирането на слабата капитализация
- Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък
- Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
- Хибридни несъответствия
- Други промени

ЗКПО и Covid-19:

- Данъчно третиране при промяна в наемните отношения и други търговски взаимоотношения
- Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2020 г. и данъчното й регулиране
- Данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС
- Данъчно третиране при обезценяване на активи
- Други

Подготовка за годишното данъчно приключване на 2020 г.:

- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)
- Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:

разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС

разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
 

- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)
- Пренасяне на данъчна загуба
- Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
- Данък върху разходите
- Други

Очаквани промени в ЗКПО през 2021 г.

Други въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО

 

Място и дата на провеждане:
Бургас,04 декември 2020 г., петък
Започваме в 09:30 часа,

ОНЛАЙН

Продължителност: 8 учебни часа

 

Регистрация и цена:

Цена за участие в семинара:149 лв. За участници в предишни наши семинари, втори участник от една фирма или абонат на ZnamKak.com- 10% търговска отстъпка

 

Направете Вашата регистрация от бутон  или изпратете Вашите данни на нашия имейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура!

 

Ако се чудите дали този семинар е за Вас или имате други въпроси, ще се радваме да Ви отговорим:

тел. за контакт: 0888298382 Ваня Иванова

Защото човек може толкова, колкото знае! 


Заяви участие за семинара тук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

2 Коментари

 1. Avatar
  Ваня Иванова 2020-11-11 20:01:54

  Здравейте, в ZnamKak.com сме поместили примерите и презентацията от последната лекция на В. Василева. Принципно запис на онлайн семинарите няма да има възможност да Ви изпратим. Ако желаете пишете ни да обсъдим Вашите препоръки :)

 2. Avatar
  Росица Христова 2020-11-11 11:03:38

  Здравейте, аз съм доволна от темите, които подбирате, адекватни са на периода, в който се намираме. Ще си позволя само една забележка във връзка с презентазията на В.Василева за ДДС. Всичко беше добре, но мина с такава скорост, че дори не успях да прочета екраните, камо ли да осмисля това, което се говореше. А беше важно. И пак да попитам дали ще има запис на срещата с Д. Войнов? Аз съм се записала, но е добре да може да се връщам към лекцията при необходимост.
  Желая ви успех и доскоро!

Напиши коментар