За някои изключения от общото правило на облагане с ДДС

За създател на съвременната система на ДДС се счита французинът Морис Льоре (Maurice Lauré), който през 1954 г. въвежда за пръв път данъка във Франция.

 Най-просто казано за всяка доставка, доставчикът начислява ДДС върху продажната цена. Клиентът го плаща, а доставчикът е задължен да го преведе в бюджета. Всяко данъчно задължено лице има право на данъчен кредит за начисления му ДДС от неговите доставчици, като приспада сумата му от начисленията, които той е направил на свои клиенти и които е задължен да внесе в бюджета.

Къде е уловката в този механизъм?

В задържането на определени суми, изчислени като процент от продажната цена за няколко месеца. Доставчикът го плаща на бюджета , а бюджетът го възстановява на клиента най-рано след три месеца.

>>> Чуйте целият епизод, ще ви отнеме само 2 минути и 30 секунди

>>> За да знаете повече, влезте в ZnamKak и прочетете:

За някои изключения от общото правило на облагане с ДДС (относно механизма на “обратно начисляване”) - (znamkak.com)

 

За някои изключения от общото правило на облагане с ДДС (относно данъчната основа) - (znamkak.com))

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар