За някои въпроси, възникнали при въвеждане на новите режими по ДДС от 1 юли - наш гост е Валентина Василева - 2 част

Сигурни сме, че вчерашният разговор с участието на Валентина Василева е бил много полезен за вас и очаквате се нетърпение втората част. Затова продължаваме, без да губим време: 

Днес говорим за: 

- Продажба чрез електронен интерфейс към трети страни;

- Праг за регистриране по OSS;

- Когато стоките тръгват от държава членка, различна от България, следи ли се оборотът от 10 000 Евро ?

- За режима IOSS прилага ли се прагът от 10 000 Евро ?

- Как се прилагат новите режими при класическия dropshipping ?

- Как ще се издават касови бележки при регистрация по OSS ?

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар