Заповед на здравния министър за организиране на противоепидемични мерки от работодателите, считано от 15 до 30 юни

На страницата на Министерството на здравеопазването са публикувани няколко заповеди във връзка с удължаването на срока на извънредната епидемична обстановка считано от 15.06 до 30.06.2020 г. Една от тях РД №-01-331/12.06.2020, която се отнася за провеждането от работодателите и органите по назначаване на противоепидемични мерки в работните помещения. Заповед РД №-01-262/14.05.2020 се отменя

В списъка са включени:

  • дезинфекция съгласно алгоритъм
  • недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести
  • инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете 
  • физическа дистанция между лицата най-малко 1,5 м.
  • осигуряване на лични предпазни средства
  • организиране на дистанционна форма на работа при възможност
  • използване на защитна маска или предпазен шлем при непосредствено обслужване на клиенти , изискващо разстояние по-малко от 1,5 м

Всички мерки, въведени с тази заповед, може да прочетете ТУК.

Заповедта влиза в сила от 15.06.2020 г.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар