Епизод 6 - за плащанията в брой в счетоводната кантора

Днес ще си поговорим за плащанията в брой в една счетоводна кантора и изискванията на Наредба Н18.

Ще коментираме:

- Защо на семинара на НАП ни посъветваха да не се приемат плащания в брой ?

- Кога СУПТО ще влезе в конфликт със счетоводния софтуер ?

- Как следва да си организира дейността счетоводната кантора, за да отговори на изискванията на Наредба Н18 ? 

- Може ли да се издават ръчни фактури от кочан в кантората ?

- За широко разпространената практика счетоводната кантора да издава фактури от името на своите клиенти;


Наш гост е Данко Мицев, разработчик на счетоводен и търговски софтуер, учредител на БАРБС (Българска асоциация за развитие на бизнес софтуер) и участник от името на БАРБС в работните групи на НАП по промените в Наредбата

Изслушайте нашия епизод до края! 

/ За да може да го чуете, необходимо е да отворите страницата с браузърите Microsoft Edge, Google Chrome или Mozilla Firefox./


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар