Епизод 4: Възстановяване на ДДС от ЕС


Българските фирми могат да възстановяват ДДС, което са платили в друга държава членка на ЕС. Най-често се иска връщане на данъка, платен във връзка с превоз на стоки и пътници, търговия, строителство , участия в конференции и изложения, рекламни материали и други.

Днес наш гост е Йоланта Гаврилова - управител на Ута България Сървисис, която ще ни обясни повече за правилата, сроковете и праговете на въстановяване

/ За да може да го чуете, необходимо е да отворите страницата с браузърите Microsoft Edge, Google Chrome или Mozilla Firefox./


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар