Епизод 1: За някои особености при подаване на документите за майчинство

Добре дошли в нашия Подкаст! Отдавна искахме да направим радиопредаване в нашия сайт, където да каним интересни гости и да разискваме полезни теми.

Чакаме Вашите коментари за темите, които Ви интересуват!

Епизод 1:Разговаряме с г-жа Николинка Козарова , Началник-сектор "Болнични и майчинство" към НОИ Бургас за това

- как се попълва Приложение 9 когато майката няма необходимия осиг. стаж

- как се смята периодът на отпуска за гледане на малко дете но 2 години 

- и как се подават документите ако раждането е в чужбина

/ За да може да го чуете, необходимо е да отворите страницата с браузърите Microsoft Edge, Google Chrome или Mozilla Firefox./


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар