Единодушно НС прие на първо четене минималният праг на облагаемия годишен оборот за регистрация по ДДС да стане от 50 хил. лв. на 100 хил. лв. от 1 януари догодина

Единодушно с 212 гласа "за", без нито един "против" и "въздържал се" Народното събрание прие на първо четене промени в ЗДДС, с които се завишава минималният праг на облагаемия годишен оборот за регистрация по ДДС от 50 хил. лв. на 100 хил. лв. от 1 януари догодина.

Проектът  предвижда също от началото на 2024 г. прагът да се вдигне още - на 166 хил. лв., но вносителите обявиха, че между двете четения ще внесат корекции, свързани с отпадането на предложението, защото това е дебат, който ще се води догодина.

Сегашният праг за регистрация е действащ от 1 януари 2003 г.

Предварителните прогнози са, че увеличаването на минималния праг на облагаемия годишен оборот за задължителна регистрация би довело до по-малко приходи от ДДС. В същото време, обаче облекчаването на административната и регулаторна тежест би довело до запазване на някои от бизнесите, които при равни други условия, под натиска на увеличаващите се разходи, биха избрали да се свият значително или да прекратят дейността си. Това би допринесло и за частично изсветляване на дейността в някои от секторите, в които предприятията до момента умишлено са задържали своя оборот под прага на регистрация, за да спестят разходи, свързани с администрирането на данъка.

Положителен ефект от промяната би се постигнал и в резултат от усъвършенстването на функционирането и оптимизиране на структурата на данъчната администрация.

Три дни да е срокът за предложения между двете четения, реши НС.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар