Европейската комисия прие препоръка за облекчени процедури относно личните предпазни средства

Европейската комисия препоръчва облекчени процедури за личните предпазни средства. Тя е приела на 13 март 2020 ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2020/403 НА КОМИСИЯТА относно процедурите за оценяване на съответствието и за надзор на пазара в контекста на заплахата от COVID-19 

ЕК препоръчва редица действия в контекста на заплахата от Covid 19, чрез които да се гарантират наличностите на пазара на ЛПС, като например маски за лице, ръкавици, предпазни гащеризони или предпазни средства за очите, както и на медицински изделия като хирургически маски, ръкавици за преглед и някои престилки и др.

Влез и прочети ТУК
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар