Европейската комисия предлага единен социалноосигурителен номер

Европейската комисия е предложила да бъде създадена Европейска служба по труда, както и да бъде въведен единен социалноосигурителен номер в ЕС.

Новата служба се очаква да следи за спазването на европейското трудово законодателство в областта на мобилността - командироването на работници и устройването на работа в други държави. По този начин ще се осъществи съгласуваност между националните власти,  работещите и службите за социална сигурност.

Според Комисията, въвеждането на единен социалноосигурителен номер ще ускори проверката на работниците, когато работят в чужбина.

Очаква се двете предложения да бъдат обсъждани напролет.

Източник: mediapool.bg


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар