Европарламентът прие първата директива за работещите през онлайн платформи

Европейският парламент прие директива относно работата през платформи. Евродепутатите одобриха нови правила, насочени към подобряване на условията на труд на работещите през платформи. Те имат за цел да гарантират, че трудовият статус на работниците през платформи е класифициран правилно, и да коригират фиктивната самостоятелна заетост.   

Новите правила гарантират, че лице, извършващо работа през платформа, не може да бъде уволнено въз основа на решение, взето от алгоритъм или автоматизирана система за вземане на решения. Вместо това цифровите трудови платформи трябва да гарантират човешки надзор върху важните решения, които засягат пряко лицата, извършващи работа през платформата.

С директивата се въвеждат правила, които защитават по- стриктно данните на работещите през платформи. На цифровите трудови платформи ще бъде забранено да обработват определени видове лични данни, като например данни за емоционалното или психологическото състояние и личните убеждения на дадено лице.

Анализ на Европейската комисия от 2021 г. установява, че има повече от 500 активни цифрови трудови платформи, а в сектора са заети над 28 милиона души — цифра, която се очаква да достигне 43 милиона до 2025 г. Цифровите трудови платформи присъстват в различни икономически сектори, било то „на място“, като например наемането на автомобили с шофьор и доставката на храна, или онлайн с услуги като кодиране на данни и превод.
 

Повече прочетете  в Новините на Европейския парламент 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар