До утре, 14.09, НОИ ще приема старите образци на Приложения № 10 и 11

Страница на НОИ, раздел Разработчици на софтуер

Във връзка с изменения и допълнения в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, с които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст, са публикувани утвърдените със Заповед № 1016-40-732/05.08.2022 г. на Управителя на НОИ „Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/ заличаване на данните от осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на паричните обезщетения от ДОО“ и измененото Приложение №1 „Структура, формат, използвани номенклатури и изисквания към контрола на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО“, в сила от 01.08.2022 г.

Променят се структурите на данните от Приложения №10 и №11 и част от номенклатурите. Публикувани са и изменени XML-схеми на подаваните данни от удостоверения Приложения №10 и №11 и приложение за тест на данни с новите схеми без КЕП.

До 14.09.2022 г. включително в НОИ ще се приемат данни по старите образци на удостоверения, приложения №10 и 11. От 15 до 18.09.2022 г. ще бъде преустановено приемането на удостоверения поради актуализирането напрограмните продукти и системи, обслужващи приемането и валидирането на данни. След 18.09.2022 г. ще се приемат данни само по новите образци Приложения № 10 и 11 към НПОПДОО. С тях ще се подават данни, отнасящи се за всички периоди – до или от 1 август 2022 г., както и за корекция, заличаване на данни и промени в обстоятелствата, подадени със старите образци на удостоверения.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар