Документите от трудовото досие в електронен вид

Работодателят ще може да създава и съхранява част от документите от трудовото досие на служителя в електронен вид. Това предвижда публикуваният Проект за изменение на Кодекса на труда на страницата на МТСП 

 

В момента:

 Съгласно чл. 128б от КТ   работодателят се задължава  да води трудово досие на всеки работник или служител.  Трудовото досие на работника или служителя се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение.  До моомента липсваше законово основание за създаване и съхраняване на част от документите от трудовото досие на работника или служителя в електронен вид.

 

Какво се предвижда:

С проекта на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИД на КТ) се правят промени в чл. 128б.

Законопроектът предвижда създаване на възможност за изготвяне на документи, свързани с трудовото правоотношение, в електронен вид.

Промяната на чл. 128б КТ  ще има положителен ефект за всички работодатели, тъй като  ще се създадат  по-добри възможности за организация на работния процес, оптимизиране на разходите за администриране на трудовото правоотношение, намаляване на административната тежест.

Съставянето на документи в електронен вид ще подобри процеса на информиране и обмен на документи между работодателя и работника или служителя

С оглед осигуряване защита на информацията и създаване на правила за реализиране на тази възможност, Министерският съвет ще определи вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронните документи от трудовото досие.

Илюстрация:Designed by Freepik

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар