Днес ще говорим за обезценка на активите

Сигурно ви намираме на плажа, наслаждавайки се на вашата лятна почивка. Знаем, че не ви е до сериозни теми, но ако искате да провокирате себе си, излезте от зоната си на комфорт за 3 минути! Предизвикваме ви да изслушате до края този епизод, защото ще кажем няколко важни неща за обезценката на активите.

Основно условие за да се признае даден ресурс, който отговаря на определението за актив като такъв, е той да може да се оцени надеждно. Счетоводните стандарти дават правилата, по които следва да бъдат оценявани активите (също така и пасивите), както към момента на признаването им, така и към момента на съставянето на финансовия отчет.

В основата на всички тези правила стои принципът на предпазливост. Припомняме накратко смисъла му: “Активи да не се надценяват и пасиви да не се подценяват”.

А какво ще се случи, ако воден от представената му оценка за имуществото в резултат на надценени активи и подценени пасиви, собственикът/инвеститорът реши “да разпусне” и започне да живее по-нашироко от колкото може да си позволи, разчитайки на голям дивидент или ликвидационен дял?
Отговорът е прост: Ще фалира. Първо бизнесът му, а после и той.

 

СЛУШАЙТЕ целия епизод !

ПРОЧЕТЕТЕ, ако Ви е станало интересно:

Същност на обезценката на активите - (znamkak.com)

Счетоводно и данъчно третиране на загубата от обезценка - (znamkak.com)

Обезценка на активи, извън СС 36 - (znamkak.com)

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар