Данъчно третиране по ЗКПО и счетоводно отчитане на безсрочното и срочно право на строеж - онлайн семинар с Димитър Войнов

 • Каква е разликата между учредяване на срочно и безсрочно право на строеж ? 
 • Какво е данъчното третиране по ЗКПО и счетоводното отчитане?
 • Как се отразяват двата случая при изграждането на фотоволтаични централи ?

 

Каним те на онлайн семинар:

Данъчно третиране по ЗКПО и счетоводно отчитане на безсрочното и срочно право на строеж. Фокус върху изграждането на фотоволтаични централи.

 

Място и дата на провеждане: 10.07.2023 г. понеделник - онлайн чрез платформата ZOOM

Времетраене - 4 учебни часа. Започваме в 10:00

За лектора: Димитър Войнов  е  данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството

ПРОГРАМА

Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при учредяване на право на строеж:

 - Учредяване на безсрочно право на строеж;

 - Учредяване на срочно право на строеж;

 - Различни варианти на плащане срещу учреденото право на строеж;

 - Счетоводно отчитане на земята след учредяване на правото на строеж;

 - Специфики при фотоволтаичните системи;

 - Други.

Счетоводното и данъчното третиране ще бъде разгледано и при двете страни в сделката

Въпроси, които ще се обсъдят под формата на дискусия и ще се даде отговор:

- При учредяване на право на строеж от дружество, собственик на земя в полза на дружество строител, срещу възнаграждение бъдещи апартаменти:

 • Учредителят на правото на строеж:
 1. Следва ли да признае приход веднага или след като получи апартаментите в бъдеще;
   
 2. Как се оценява въпросния приход за целите на осчетоводяването;
   
 3. Кога подлежи на облагане признатия приход;
   
 4. Следва ли да отпише счетоводно и/или данъчно част от стойността на земята, която продължава да притежава. В случай че е налице подобно отписване, каква е същността на това отписване – продажба на актив или обезценка.
   
 • Дружеството, в полза на което се учредява правото на строеж (строителят):
   
 1. Как следва да признае придобитото право на строеж (какъв актив следва да заведе) и на каква стойност;
   
 2. Как следва да отчита последващо и кога следва да отпише придобитото право на строеж;
   
 3. Какво задължение следва да признае и на каква стойност;
   
 4. Кога следва да отпише поетото задължение в резултат на придобитото право на строеж;
   
 5. Кога следва да признае резултата (печалбата/загубата) от строителството на апартаментите, които ще даде като обезщетение за полученото право на строеж.
   

- Специфики при фотоволтаичните централи:
 

 •  Каква е приликата и разликата в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО при учредяване на срочно спрямо безсрочно право на строеж;
   
 • Как разликата в плащане за учреденото право на строеж (фиксирано плащане спрямо променливо плащане) влияе върху счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО.

   

Регистрация и цена:

Цена за участие в семинара: 130 лв.

 


Направете Вашата регистрация от бутон   или изпратете Вашите данни на нашия имейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура!

 

Ако се чудите дали този семинар е за Вас или имате други въпроси, ще се радваме да Ви отговорим:

тел. за контакт: 0888298382 Ваня Иванова

 

Защото човек може толкова, колкото знае! 


Заяви участие за семинара тук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар