Данъчно и счетоводно третиране на трансакциите с KPИПТOBAЛУТА

Място и дата на провеждане:
Бургас, 29 септември 2018 г., събота
Започваме в 9:30 часа,
Зала №4 в Експо център Флора
Продължителност: целодневен 

Лектори:

Теодор Тодоров -  магистър по Счетоводство и контрол. От 2000 г. работи в групата "ФИКАДЕКС-България" - специализирано счетоводно предприятие, обслужващо малки и средни предприятия, собственост предимно на чужденци. От 2010 г.изпълнява длъжността "Одитор". Клиентите с които работи са предимно от отраслите строителство, търговия, земеделие и туризъм

Георги Денборов - адвокат на самостоятелна практика с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун" във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.

 

Програма:

І. Уводни бележки
Докъде се простира широко прокламираната анонимност на кpиптoвaлутитe и какви рискове носи тя.
Лектор: Георги Денборов

 

ІІ. Счетоводно третиране на трансакции с кpиптoвaлутa.
Счетоводни аспекти на добиването на кpиптoвaлути.
Счетоводни аспекти на търговията с кpиптoвaлути.
Представяне на кpиптoвaлутитe във финансовите отчети.
Лектор: Теодор Тодоров

ІІІ. Предизвикателства пред данъчното третиране на кpиптoвaлути за целите на преките данъци в България.
Данъчно третиране на трансакции с кpиптoвaлути, осъществени от юридически лица за тяхна сметка.
Данъчно третиране на трансакции с кpиптoвaлути, осъществени от физически лица за тяхна сметка.
Данъчно третиране на трансакции с кpиптoвaлути, осъществени от посредници и комисионери.
Лектори: Георги Денборов и Теодор Тодоров

 

ІV. ДДС задължения, възникващи в резултат на трансакции с кpиптoвaлути.
ДДС третирането на кpиптoвaлутите с оглед практиката на НАП, СЕС (Съд на Европейския съюз).
ДДС задължения, възникващи при продажба.
ДДС задължения, възникващи при mining.
ДДС третиране на посредници и комисионери при търговията с кpиптoвaлути.
Лектор: Георги Денборов

 

V. Резюме на данъчното третиране на кpиптoвaлути в юрисдикции, които са приети като приятелски настроени към търговията с кpиптoвaлути.
Има ли смисъл да структурираме бизнеса си с кpиптoвaлути през подобна юрисдикция?
Как да оценим собствения си бизнес модел, за да изберем коя юрисдикция би била най-подходяща?
Какви регулаторни задължения биха възникнали в България при прилагане на международна структура към трансакции с кpиптoвaлутa?
Какви техники на планиране вече са били прилагани в други юрисдикции и доколко може да се разчита, че те ще бъдат приложими и в бъдеще?
Лектор: Георги Денборов

 

VІ. Заключителна част
Какво трябва да знаем за автоматичния обмен на финансова информация – Common Reporting Standard (CRS), търгувайки с кpиптoвaлути?
Ако приемем, че данъчното третиране на трансакциите с кpиптoвaлути вече не крие тайни, какви други регулаторни проблеми може да очакваме?
Как да улесним счетоводителя си при спазване на данъчното законодателство?
Лектор: Георги Денборов

Регистрация и цена:
Цена за участие в семинара: 165 лв. за записвания до 20.09.2018 г. След това цената е 185 лв.
За втори и следващ участник от една и съща фирма или ако сте участвали в предишни наши семинари: 10% търговска отстъпка от цената.
В таксата са включени материали за курса, кафе-паузи и сандвичи за обяд.
Местата за залата са ограничени.

Направете Вашата регистрация от бутон  или изпратете Вашите данни на нашия имейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура!
Тел. за контакт: 0888298382 Ваня Иванова

Защото човек може толкова, колкото знае!

 


 


Заяви участие за семинара тук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар