Граждански договор - социални и здравни осигуровки

автор: Ваня Иванова

Гражданският договор се сключва по силата на Закона за задълженията и договорите. Той регламентира взаимоотношенията на една фирма с дадено лице за извършване на определена работа. Има  краткотрайно действие - еднократно изпълнение на определена задача, до извършването на работата (услугата) или предоставянето на резултата. С изпълнението си този договор се прекратява.

Когато се говори за осигуряване на лице, което полага труд без трудово правоотношение  се има предвид изпълнителят по гражданския договор.

Социални осигуровки по граждански договор

Съгласно Кодекса по соц. осигуряване чл. 4 ал. 3, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;

Лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, се осигуряват задължително за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, независимо от размера на полученото възнаграждение.

Здравни осигуровки по граждански договор

Съгласно чл. 40 ал. 1 от ЗЗО , лицата, работещи без трудово правоотношение:

Ако изпълнителят не се осигурява на друго основание и получава възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, здравни осигуровки се дължат върху облагаемия доход, след намаляването му с разходите за дейността.

Когато е получено възнаграждение под минималната работна заплата за страната, след намаляването му с разходите за дейността, здравното осигуряване е изцяло за сметка на лицето се извършва по реда на чл. 40 ал. 5 - внася здравни осигуровки като безработно лице.

Ако изпълнителят е осигурен на друго основание, осигурителните вноски се внасят върху облагаемия доход, след намаляването му с разходите за дейността, независимо от размера на полученото възнаграждение;

 

Съдържанието на тази статия е актуализирано и допълнено.

Заповядайте в новия ни сайт , където може да намерите актуална и систематизирана  информация  за специфичните въпроси относно гражданските договори

Абонирайте се или ако вече сте го направили, влезте в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

54 Коментари

 1. Avatar
  Ивелина 2020-04-26 15:51:47

  Здравейте, а в самия граждански договор се записва брутното или нетното възнаграждение? Например възложителят трябва да изплати ХХХХ лв. Това преди данъци и осигуровки ли е?

 2. Avatar
  Александрова 2019-08-30 22:44:27

  Здравейте, нямам трудов договор, бях досега на отчет в Бюрото за труда, но вече не съм. Работя по граждански договори под минималната работна заплата. Аз ли заплащам здравните си осигуровки и как мога да се осигурявам за пенсия?

 3. Avatar
  Поля Иванова 2019-08-02 14:14:13

  Работя на трудов договор.Предстои да започна работа и на граждански договор на 4 часа.Ще се счита ли за трудов стаж за пенсия?

 4. Avatar
  Димитрина Христова 2019-01-10 22:23:38

  Здравейте ,работя на осем часов трудов договор,предстои ми да сключа граждански договор почасов(10часа седмично)трябва ли да ми спират за здравни и пенсионни осигоровки.Трудовия договор ми е на минимална работна заплата

 5. Avatar
  Цвэтэлина 2018-12-13 14:10:18

  Здравейте, възнамерявам да работя за малко като модел и договорът щял да бъде граждански. Възможно ли е да има някаква \\\"вратичка\\\" и да не ми изплатят дължимото?

 6. Avatar
  Ваня Иванова 2018-11-16 15:02:49

  До Антоанета Вие получавате сума по-голяма от макс. осиг. доход, но се осигурявате на максималния осиг. доход :) В този случай не следва да се удържат осигуровки по гражданския договор

 7. Avatar
  Антоанета 2018-11-16 11:18:42

  Здравейте.
  Имам трудов договор, по който се осигурявам на сума над максималния осиг.доход. Сега ми предстои да подпиша граждански договор, като сумата по него е 1500 лв. Следва ли да ми се удържат осигуровки, след като съм осигурена над максималния доход?
  Благодаря!

 8. Avatar
  Aлександър Нешев 2018-09-15 17:59:20

  Здравейте,
  въпроса ми е следния : безработно лице с ТЕЛК над 50% сключва гр. договор за три месеца х 600 лв./месечно. Коя от страните какво дължи ? Лицето попълва ГДД.

 9. Avatar
  мария 2018-07-10 13:10:42

  Здравейте!

  Ако работя по няколко часа седмично за 450 лв на месец на граждански договор,кой трябва да поеме осигоровките ми?

 10. Avatar
  accountingnews.bg 2018-06-30 16:18:55

  До Мустафа
  Ако в трудовия Ви договор няма клауза, според която да не можете - например забрана за работа при конкурентно дружество , не е проблем да имате сключен и граждански договор

 11. Avatar
  Мустафа 2018-06-29 15:55:07

  Мога ли да работя на граждански договор 4, 5 дена във втора фирма, до като съм назначен на 8 часа в първата.

 12. Avatar
  accountingnews.bg 2018-06-17 18:44:06

  Не се дължат- прочете последното изречение от статията

 13. Avatar
  Антоанета 2018-06-13 10:44:15

  Здравейте , наела съм лице пенсионер с ТЕЛК по граждански договор и възнаграждението е под МРЗ. Не му удържам здравни осигуровки.Длъжно ли е лицето да се самоосигурява по чл.40 ,ал.5 от ЗЗО и да попълва Т1 от ГДД по чл.50.

 14. Avatar
  accountingnews.bg 2018-03-30 16:52:02

  До Иван- правилно е Вие сте осигурен на друго основание /трудов договор/ и следва да се начисляват осигуровки върху сумата на ГД, намалена с нормативно присъщите разходи, независимо от стойността .

 15. Avatar
  Иван 2018-03-30 06:44:38

  Работя по трудов договор на половин работен ден.
  По него получавам половината от минималната работна заплата за страната. Работодателят по трудов договор всеки месец ми удържа лични здравни и социални осигуровки.
  Декларирах горното обстоятелство, когато сключих и граждански договор с друга фирма. Бях изненадан, че Възложителят по гражданският договор ми удържа от договорената сума лични здравни и социални осигуровки, както и такива, които трябва да се плащат от работодател.
  Правилно ли е това?

 16. Avatar
  accountingnews.bg 2018-03-11 07:35:59

  Гледате 200 лв. Във Вашия случай не трябва да удържате никакви осигуровки, защото сумата е по-малка от МРЗ и лицето е пенсионер.

 17. Avatar
  Таня Петрова 2018-03-10 17:36:56

  Граждански договор е сключен с пенсионер от м.02,2017г- През м.12,2017 г- е получил възнаграждение в размер на 200 лв. Не желае да се осигурява за пенсия.
  ВЪПРОС: СЛЕДВА ЛИ В МЕСЕЦ 12,2017 Г. ДА СЕ ВКЛ. И РАЗМЕРА НА ПЕНСИЯТА - 510 ЛВ/МЕС.или 200 лв х 25% = 50 лв и т-н- /под МРЗ/

 18. Avatar
  Христо.П. 2018-02-12 14:05:24

  На борсата съм и имам сключен граждански договор за януари. Трябва ли да се декларира пред НОИ? Имате отговор на подобен въпрос, но през 2017 г. Как се промениха правилата във връзка с това с последните промени в КТ?

 19. Avatar
  Маргарита 2018-01-29 15:59:20

  Не съм започнала работа, нямам още трудов договор. Какво трябва да бъде уговорено в трудовия договор по закон?

 20. Avatar
  accountingnews.bg 2018-01-29 14:39:26

  До Маргарита
  Каквото е уговорено в трудовия договор

 21. Avatar
  Маргарита 2018-01-29 09:43:03

  Здравейте. Пенсионерка съм. Какво трябва да бъде възнаграждението ми, когато замествам учителка по болест в детска градина? Благодаря.

 22. Avatar
  Мира 2018-01-19 15:15:18

  Здравейте!Работя на трудов договор с възнаграждение 700лв бруто и от два месеца сключих и граждански, като сумите за месец за около 150лв. Интересува ме, трябва ли да съобщавам на главния си работодател,че работя и на друго място и каква декларация сама трябва да подам.Какви удръжки би следвало да ми спират от гражданския договор, тъй като четох че би следвало да ми спират и здравни и ДОД, но те ми спират само ДОД. Искам всичко да ми е изрядно и точно и ще съм благодарна да ми обясните каква се изисква от мен
  Благодаря!

 23. Avatar
  Пифка 2018-01-16 01:22:47

  Въпросче имам.
  Получаване на възнаграждение по два граждански договора от различни възложители през един и същи месец. Първият е малък, няма платени осигуровки, само удържан данък. Вторият е по-голям и има осигуровки и данък.
  Пишете, че и двамата възложтели трябва да платят ЗО. А как първият изплатил ще знае, че след това лицето ще има и друго плащане? Как и самото лице ще знае предварително ще получи ли още нещо до края на месеца? (Става въпрос за получаване на хонорари, където не се знае каква работа ще изскочи и дали ще изскочи.)
  Трябва ли в края на годината да се прави някакво изравняване? Какво? Как?
  Благодаря предварително.

 24. Avatar
  accountingnews.bg 2018-01-08 13:06:07

  А Вие самоосигуряващо лице ли сте ?

 25. Avatar
  Мария Христова 2018-01-08 11:18:25

  На граждански договор ,внасям само здравни осигуровки и се пиша като самоосигуряващо лице.Правилно ли е и какви задължения имам аз.Какво трябва да подавам и внасям

 26. Avatar
  Reni 2017-12-28 14:35:57

  Zdraveite asam na trudov dogovor v momenta no rabotodatelatmi kaza 4e ot 1 qnuari 6e sme na grajdanski dogovor i iskam da pitam kakvi prava imam as as rabotia 4 4asa

 27. Avatar
  Йорданка Деспотова 2017-12-19 12:25:34

  Здравейте, дължат ли се здравни осигуровки по граждански договор с пенсионер, който има ТЕЛК с над 50% инвалидност и сумата по договор е над МРЗ?

 28. Avatar
  Дени 2017-12-07 00:33:50

  Когато си на граждански договор (360лв.) И си на борсата,трябва ли да отидеш да декларираш парите?

 29. Avatar
  accountingnews.bg 2017-11-20 18:13:52

  Ако полученото възнаграждение за месеца е равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната след намаляването му с разходите за дейността се дължат само здравноосигурителни вноски
  За пенсионерите, работещи без трудово правоотношение, които получат възнаграждение за месеца под минималната работна заплата след намаляването му с разходите за дейността, здравноосигурителни вноски върху доходите от тази дейност не се дължат.

 30. Avatar
  Гюлтен 2017-11-20 01:20:27

  Здравейте
  Работя в НЧ и ще назначим служител на ГД
  за 1 месец.Тя е пенсионер по болест.Ако определим някаква сума и извадим нормативно признати разходи, остава осигурителния доход.Какви осигуровки следва да внеса, ако сумата за получаване е колкото минималната заплата или е по малка от нея

 31. Avatar
  Светла 2017-11-14 16:21:39

  Може ли да получавам обезщетение за безработица и да съм на граждански договор едновременно?
  Благодаря!

 32. Avatar
  accountingnews.bg 2017-09-26 20:51:48

  Тъй като се осигурявате и на трудов договор, фирмата с курсовете ще Ви удържи осигуровки за здравно осигуряване , Фонд Пенсии и съотв ДЗПО. Отделно ДОД. От 120 лв след удръжките и ДОД . чистата сума за получаване е около 101.65

 33. Avatar
  Петровски 2017-09-26 16:32:30

  Здравейте, в момента работя на трудов договор на 4 часа. Всичко е ок и е спазено, към общинска болница е. Предстои ми да сключа граждански договор към фирма за курсове по английски език като преподавател за сума 120 лв, чиято продължителност е в рамките на 6 седмици, общо по 4 часа седмично. Интересува ме какво имам аз да направя като задължение към държавата.

 34. Avatar
  kristina 2017-08-24 16:32:51

  zdraveite interesuva me skluchih dogovor s firma v koiato pishe che ni osiguriavat na 8 chasa na minimalnoto sled kato proverih v saita vi izliza che ni osiguriavat na 4 chasa kakvo moje da se napravi ima li kak da ne vnesat za minalite meseci i kade moga da se obARNA sreshtu nekorektnata firma ?

 35. Avatar
  accountingnews.bg 2017-08-24 13:30:54

  Вижте как са формулирани клаузите в договора относно плащанията и се консултирайте с адвокат

 36. Avatar
  Юлиян Панов 2017-08-22 20:47:44

  Здравейте,баща ми попадна в лоша ситуация с некоректен рсботодател.Ситуацията е следната: На 17.06.2016г.баща ми сключи граждански договор с фирма за извършване на ремонт на електро обурудване.Работата е свършена и одобрена от завода в който е извършвал ремоннтните дейности баща ми. Та проблема е в това,че за свършената работа от 17.06.2016 до 17.08.2017 баща ми е получил една четвърт от възнаграждението си и го мотаят до днес с останалата част от сумата.Кажете как да процедираме за да си получи зааплащането.За пояснение баща ми е пенсионер.А сумата за поличаване е 3хил.лв. и не са за прежалване.

 37. Avatar
  Таня 2017-08-11 13:16:15

  Когато започнах работа ми беше предоставен договор който беше подписан от двете страни.Точно този договор предоставих в срок от 7 дни както в бюрото по труда така и в Ной.
  Но явно не е потвърден ,защото не е бил точен . Срока е пропуснат по не внимание и след това ми пускат граждански договор който знаех ,че е от 01.06 ,но той не е от тогава а е от 19.06.Всъщност аз излизам от обезщетение което през месец 05 съм получила 235 лв.до 22.05.След като са пропуснали срока ,те ми пускат граждански за 1 месец което ще рече от 22.05 до 19.06,и след това пускат от 19.06 трудов договор.Водят ме на 545 лв.и в двата случая.Както на гражданския така и вече на трудовия от 19.06.до сега.Аз ще си загубя ли правото на обезщетение защото ще работя до края на 09 месец а ми остават още 5 месеца да вземам от борсата или с този граждански договор ще ми прекратят паричните обезщетения?И друго тоя месец смята ли се за трудов стаж и осигуровки плащат ли се от страна на работодатели.Трябва ли за този месец да подавам декларация догодина ?

 38. Avatar
  Гого 2017-08-11 11:36:44

  Сигурно не са подали уведомление по чл. 62 в законоустановения срок (за договора на Таня)

 39. Avatar
  accountingnews.bg 2017-08-06 22:53:07

  А Вие какви документи представихте в Бюрото по труда, като сте нямали трудов договор?

 40. Avatar
  Таня 2017-08-03 18:16:26

  Здравейте!Искам да попитам от 01.01.2017 г.съм в бюрото по труда с парични обезщетение,до 10 месец.На 22.05 започнах работа на трудов договор .Отидох в бюрото подадох всички док.Едва на 1.08 разбирам,че не са спазили срока и тези 8дни от месец 05 са ми ги пуснали като граждански договор без аз да знам.а от 07 вече на трудов.Мисълта ми е след като съм била с парично обезщетение имам ли право на граждански договор и не губя ли по този начин.Защото аз ще работя до края на 09 месец,и си продължавам обезщетението.

 41. Avatar
  Мария К. 2017-07-25 00:05:55

  Благодаря за отговора!

 42. Avatar
  accountingnews.bg 2017-07-24 13:27:56

  1. Когато е получено възнаграждение под минималната работна заплата за страната, след намаляването му с разходите за дейността, не се начисляват осигуровки. В този случай Вие продължавате да бъдете здравно осигурени за сметка на държавния бюджет като студент редовно обучение.
  2. Ако обаче полученото възнаграждение е над МРЗ след намаляването с норм. присъщите разходи, тогава се дължат осигуровки за фонд Пенсии, ДЗПО и здр. осигуряване. В този случай трябва да уведомите ВУЗ-а за обстоятелството, че имате сключен граждански договор и през периода на ГД ще бъде здравноосигурен по този договор, за да не се внасят ЗО от бюджета
  И в двата случая не забравяйте да подадете годишна данъчна декларация по чл. 50 до 30.04 на следващата година

 43. Avatar
  Мария К. 2017-07-23 21:40:12

  Здравейте, студент съм редовно. Работя на граждански договор на минимална заплата. Трябва ли аз лично да си внасям осигуровките?

 44. Avatar
  accouningnews.bg 2017-06-22 22:47:47

  Във Вашия случай прибягването до граждански договор е недопустимо, Прочетете повече за това в страницата на Инспекцията по труда/Раздел Често задавани въпроси

 45. Avatar
  Ива Петкова 2017-06-21 18:35:37

  Здравейте. Имам магазин и искам да наема жена на граждански договор, но ми казват че в такъв случай тя не може да работи в него, може от вкъщи например но не и в магазина. Може ли някой да ми разясни наистина ли е така.

 46. Avatar
  accouningnews.bg 2017-05-31 22:21:21

  може. Прочетете нашата статия Работа по време на майчинство
  http://accountingnews.bg/работа-по-време-на-майчинство-129.html

 47. Avatar
  Райна Тодорова 2017-05-31 11:09:01

  Може ли лице, ползващо обезщетение за бременост и раждане да работи по граждански договор2

 48. Avatar
  Ставрева 2017-05-23 11:43:48

  Благодаря!

 49. Avatar
  accouningnews.bg 2017-05-22 23:03:07

  Не следва да подавате Д1 за това лице

 50. Avatar
  Ставрева 2017-05-22 17:20:45

  Здравейте,
  Когато имаме сключен граждански договор със самоосигуряващо се лице, не му удържаме осигуровки и данък - така разбирам от горенаписаното. В такъв случай подава ли се нулева декларация обр. 1 само с дните в осигуряване?

 51. Avatar
  nickob 2017-01-26 13:11:22

  и след това трябва да си довнесете здравни осигуровки за съответния месец в/у доход до МРЗ, т.е. в долния пример в/у 360лв.

 52. Avatar
  nickob 2017-01-26 13:08:35

  Здравейте Мария Ш., трябва да помолите фирмите, които са Ви изплатили възнагражденията по гр. договори, и съответно са подали декл.1, да подадат коригиращи декл.1, като намалят само дните в осигуряване. Напр. ако за даден месец е деклариран осигурителен доход 100 лв. и период в осигуряване 20 дни (от 1 до 30 число), да се декларира че изплатеното възнаграждение се отнася са 4 дни (от 27 до 30 число). Така се получава, че дневния осиг. доход е по-висок от МРЗ/броя работни дни през месеца (100/4 = 25лв., a МРЗ 460/20 = 23лв.). Успех!

 53. Avatar
  AN 2017-01-17 18:11:04

  Какво означава \\\"Имам внесен осигурителен доход върху тях\\\"? Не се дължат осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване, когато лицата, които полагат труд без трудови правоотношения, са получили възнаграждения под минималната работна заплата след намаляване на разходите за дейността и не са осигурени на друго основание през съответния месец. За да се възстановят здравните права трябва да имате внесени здравни осигуровки.

 54. Avatar
  Мария. Ш. 2017-01-16 10:41:28

  Здравейте!
  Полезна статия! Имам следният проблем с НАП: прекъснати здравни осигуровки, защото имам два граждански договора под минималната работна заплата за 1, 2, 3, 4 и 5 месец на 2016 г. Имам внесен осигурителен доход върху тях. И отук идва проблема. НАП ми казват фирмите да отеглят осигуровките, а, те не искат.

  Какво ли не правих, молби подавах, но, резултат няма.
  Ако може да ми помогнете, да ме насочите към фирма, която да ми помогне,имейла ми е shipi@abv.bg; тел. 0885 119 193 Мария
  Предварително Ви благодаря!

Напиши коментар