Годишно приключване на 2018 г. Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.- семинар с Димитър Войнов

 
Годишното счетоводно и данъчно приключване е предизвикателство за всеки счетоводител. За да се справим професионално трябва сме мобилизирани, уверени и знаещи.
 
Искате ли да сте спокойни и сигурни в знанията си? Елате на семинар в Бургас
 
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г. 
 
лектор: Димитър Войнов
 
Защо да се запишете:
 
1. Поканихме лектор, чието име не се нуждае от представяне. Димитър Войнов е водещ специалист по ЗКПО и данъчен консултант, топ лектор на курсове по годишно счетоводно приключване и промени в ЗКПО. 
 
2. Заложихме в програмата на семинара въпроси, ориентирани към дейността на малки и средни предприятия
 
3. Избрахме събота за ден на провеждане- за да бъдете освободени от текущите задачи, да дойдете релаксирани и да си тръгнете заредени
 
4. Предлагаме Ви разумна цена, която включва обучение от 7 астрономически часа, печатни материали, сандвичи на обяд, кафе паузи  и сертификат за участие. 
 
5. За участници в предишни наши семинари или втори участник от една фирма - 10% търговска отстъпка
 
 

Място и дата на провеждане:
Бургас, 01 декември  2018 г., събота
Започваме в 9:30 часа,

Експо Център Флора. Зала № 1

Продължителност: еднодневен

Програма

1. Промени в ЗКПО през 2018 г.

2. Взаимоотношения между дружеството и собственика:

-       Касови наличности

-       Разпределяне на дивиденти

-       Заеми към собственика

-       Разходи, несвързани с дейността

-       Скрито разпределение на печалба

-       Разчети със собственика

3. Данъчно третиране при допуснати грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация. Коригираща годишна данъчна декларация.

4. Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди.

5. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:

-       Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)

-       Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

-       Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

-       Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)

-       Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

-       Данъчно третиране на дивиденти

-       Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.

6. Актуална данъчна практика по ЗКПО.

7.Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.:

-       Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви

-       Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)

-       Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност

-       Данъчно третиране на оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС – водене на второ данъчно счетоводство

-       Други промени

8. Очаквани промени в Закона за счетоводството през 2019 г.

 

Регистрация и цена:
Цена за участие в семинара: 149 лв.

За втори и следващ участник от една и съща фирма или ако сте участвали в предишни наши семинари: 10% търговска отстъпка от цената: 134.10 лв.

В таксата са включени материали за курса, кафе-паузи и сандвичи за обяд.
Местата за залата са ограничени.

Направете Вашата регистрация от бутон  или изпратете Вашите данни на нашия имейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура!
Тел. за контакт: 0888298382 Ваня Иванова

Защото човек може толкова, колкото знае!


 


Заяви участие за семинара тук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар