Годишно изравняване на Данъка върху доходите от трудови правоотношения

Кой и в какви срокове трябва да преизчисли годишния данък върху доходите от трудови правоотношения? Какви са данъчните облекчения? Какви документи се представят от работника и какви следва да се издадат от работодателя? Как се отрязява преизчисленият данък в Декларация обр. 1 и обр. 6?

 

 Работодателят до 31-ви януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, намалена с годишния размер на данъчните облекчения и определя годишния размер на данъка, когато към 31-ви декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.

При определянето на годишната данъчна основа и на годишния данък работодателят не включва доходите от трудови правоотношения за положен личен труд от съдружници, член-кооператори и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество

Чл. 49. (1)  Работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.

Съдържанието на тази статия е актуализирано и допълнено с нормативните промени към 12.2018 г..

Заповядайте в , където може да намерите актуална и систематизирана  информация по актуални теми в сферата на ТРЗ, данъци и счетоводство

Абонирайте се или ако вече сте го направили, влезте в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно !


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

16 Коментари

 1. Avatar
  Гинка Паунчева 2018-12-19 22:23:45

  Здравейте, имам ТЕЛК Решение от 10.2015г. но тази година за първи път работодателя ми изплаща Год.уравнение ЗДДФЛ. Може ли да се търси това уравнение за минали години?

 2. Avatar
  accountingnews.bg 2018-03-27 13:46:37

  До Ваня Георгиева
  Може- подайте годишна справка декларация по ЗДДФЛ.

 3. Avatar
  Ваня Георгиева 2018-03-26 23:55:19

  Каква е процедурата по възстановяване на авансово удържан данък по зддфл от моя вече бивш работодател? Има ли срок?

 4. Avatar
  Невена 2018-02-12 17:02:09

  Имам служителка с болно детенце с над 50% увреждане и ТЕЛК. Мога ли през течение на годината да НЕ й удържам ДОД, докато достигне този размер или единствената възможност е да й го удържам в пълен размер и следващата година при преизчисляване да й го възстановя.

 5. Avatar
  Хрисртова 2018-01-28 13:24:10

  Да системата ще приеме декл. 1 и 6 и сумата от 40 лв. ще стои като задължение . Следват обяснения към НАП и доказване с документи ,че нямате задължения. Казвам го от опит.

 6. Avatar
  accountingnews.bg 2018-01-26 14:34:44

  Да, така е .Няма да съвпада. Но системата на НАП ще ги приемe

 7. Avatar
  Христова 2018-01-26 13:37:22

  Ако се напише 832.30 в декл. 6 няма да съвпада със сбора на данъка от декларация 1.

 8. Avatar
  accountingnews.bg 2018-01-26 13:08:38

  Значи инфото в Д6 не е вярна- би трябвало да е 832,30

 9. Avatar
  Христова 2018-01-26 11:55:24

  Здравейте , по повод разликата между декл. 1 и 6 и платежното за авансовия данък.
  Пример: Майка ползва данъчно облекчение за 2 деца в размер на 40 лв. В декл. 1 и 6
  месечния данък за 12.2017 е 872.30 лв. , в платежното се превеждат 832.30 приспадайки
  40 лв. за данъчното облекчение т.е. има разлика от 40 лв.

 10. Avatar
  accountingnews.bg 2018-01-25 21:26:09

  До Христова,
  Годишният ДОД за възстановяване се приспада от авансовия ДОД за внасяне. Не би следвало да има разлика между Д6 и платежните документи

 11. Avatar
  accountingnews.bg 2018-01-25 21:23:57

  До Нели Ангелова
  Можете- подайте годишна декларация - можете да вземете служебна бележка от фирмата

 12. Avatar
  Христова 2018-01-25 13:13:52

  Здравейте , какви документи се представят в НАП , я случай на данък за възстановяване. В декл. 1 и декл.6 годишния данък не се отразява и има разминаване между декл. 6 и платежните документи.

 13. Avatar
  Нели Ангелова 2018-01-18 13:35:40

  Ако лицето към 31.12.2017 е в отпуск по майчинство, но през годината има удържан авансово ДОД може ли да се направи данъчно облекчение за деца и да се възстанови разликата?

 14. Avatar
  Марина Атанасова 2017-11-17 11:24:22

  В нашата фирма превеждаме заплатите в последния работен ден от текущия месец. От коя заплата следва да приспаднем облекчението за деца - тази за м. декември 2017, или за м. януари 2018, след като срокът е 31.01. на следващата година.

 15. Avatar
  Иван К. 2017-01-31 14:07:50

  Здравейте,

  Да разбирам ли, че не съм задлъжен да представям на настоящия ми работодател служебна бележка от предишния?
  Понеже, ако не го направя, тук ни го представят като много страшно и пагубно...глоби, уволения, бой с камшик :) Благодаря!

  \\\"Ако работникът или служителят през данъчната година има или е имал трудов договор за допълнителен труд при друг работодател или е имал основно трудово правоотношение при друг работодател, работодателят включва придобития при другия работодател доход при изчисляване на годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, в случай че работникът/служителят му предостави служебна бележка от другия работодател.\\\"


 16. Avatar
  Елена Иванова 2017-01-16 11:29:51

  Благодаря! Пълна и достоверна информация!

Напиши коментар