Възстановяване на акциз върху горивата в страни от ЕС- трета част: Белгия

Гост-автор: Йоланта Гаврилова

Белгия спада към държавите, които изискват предварителна регистрация на фирмата за целите на възстановяване на акциз върху горивата. Изискват се стандартни фирмени данни и след ефективната регистрация, митническите власти изпращат директно на адреса на фирмата, потвърждението за регистрация - т.нар. лицензен номер.

Възстановяването на акциз е възможно само за периоди след датата на регистрация. За вече регистрирани фирми възстановяването е възможно до 3 години назад, от датата на доставката.

Освен горепосочените условия фирмите следва да имат дейност:

  • превоз на стоки, осъществен с автомобили над 7,5 тона, или
  • превоз на пътници, с над 9 места в превозното средство в категория М2/ М3

Зарежданията трябва да са извършени с карти за безкасово разплащане. Фактурите трябва да съдържат информация за автомобил, дата, количество дизел, единична цена за литър. Ако картите за зареждане не са издадени с регистрационните номера на автомобила, то следва картодържателят, който ги е издал, да потвърди писмено на кои регистрационни номера съответстват. Не се възстановява акциз при фактури заплатени в брой.

Възстановимите ставки са както следва:

2015г.:
01-01-31.10.2015г.- 7,63 Евро на 100лт. дизел;
01.11-19.11.2015г.- 7,90 Евро на 100лт. дизел;
20.11- 03.12.2015г.- 8,56 Евро на 100лт. дизел;
04.12- 11.12.2015г.- 9,93 Евро на 100лт. дизел;
12.12-31.12.2015г. 11,23 Евро на 100лт. дизел;

2016г.
01.01-05.07.2016г- 11,23 Евро на 100лт. дизел;
06.07-12.07.2016г.- 11,81 Евро на 100лт. дизел;
13.07- 26.07.2016г.- 12,64 Евро на 100лт. дизел;
27.07- 02.08.2016г.- 13,39 Евро на 100лт. дизел;
03.08-31.12.2016г.- 14,44 Евро на 100лт. дизел;


2017г.
от 01.01.2017г. до 13.01.2017г.- 15,1101 Евро на 100лт. дизел;

от 14.01.2017г. до 13.03.2017г. – 16,05101 Евро на 100лт. дизел;
от 14.03.2017г. до 22.03.2017г.- 17,29101 Евро на 100 лт. дизел;
от 23.03.2017г. 17,74298 Евро на 100 лт. дизел

 

Пример:

Фирма „А“, специализирана в международен превоз на стоки е извършвала зареждания на територията на Белгия в рамките на цялата 2016г. Нетните облагаеми разходи на територията на Белгия възлизат на 22.790,33 Евро и 4.785,97 Евро ДДС. По отношение на дизела фирмата е направила разход в размер на 19.340,18 Евро и начислен ДДС в размер на 4.061,44 Евро по тях.

За заредените 20.423,87 литра дизел фирмата има право да възстанови 2.496,76 Евро акциз върху горивата, което оптимизира разхода за дизелови зареждания с 12,91%.

 

Заявленията за възстановяване на акциз могат да обхващат шестмесечен или годишен отчетен период.

За повече информация се доверете на специалистите.

---------------

Йоланта Гаврилова е Прокурист в УТА БГ ЕООД, генерален представител на UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, Учредена 1963 в Германия и NIKOSAX A/S- Агент по възстановяване на ДДС, учредена 1969 в Падборг, Дания

0887 332 577,056 87 70 71,yolanta.gavrilova@uta.bg

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар