Възстановяване на акциз върху горивата в страни от ЕС- първа част: в Словения

Гост-автор: Йоланта Гаврилова

Знаете ли, че българските фирми могат  да възстановяват в редица европейски държави частично начисления акциз върху дизеловото гориво, при определени условия? В няколко поредни статии ще ви запознаем как става това в различните европейски страни.

В Словения това e регламентирано в чл. 54с, от словенския Закон за Акцизите.

За да стане по- ясно, какво означава това на практика, бихме могли да го илюстрираме със следния пример:

Българска фирма "А" има преминавания през Словения в рамките на цялата календарна година. Раходите които генерира се състоят от разходи за пътни такси, дизел и ад блу, и имат общ обем в размер на 11.725,59 Евро нето и 2.579,63 Евро ДДС.

Само за дизел разходите са в размер на 10.564,23 Евро нето и 2.324,13 Евро ДДС. На практика фирмата е заредила общо 11.699,54 лт. дизел за цялата 2016г.

Възстановимият акциз върху дизеловото гориво в този случай се равнява на 1.111,50 Евро, или приблизително 48% от възстановимата сума на ДДС. Така на практика нетния разход за дизелово гориво може да бъде оптимизиран с около 10,55%.

Исканията за възстановяване на акциз се изготвят на месечна, тримесечна или годишна база. В рамките на 1 календарна година може да се избере само един от възможните варианти.

Възстановимата ставка се гласува и публикува официално помесечно. По отношение на 2016г. възстановимите ставки са както следва:
 

Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
8,746 цент/литър
9,575 цент/литър
9,605 цент/литър
9,605 цент/литър
9,605 цент/литър
9,605 цент/литър

 

 

Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
9,605 цент/литър
9,605 цент/литър
9,605 цент/литър
9,605 цент/литър
9,605 цент/литър 9,605 цент/литър

 

възстановим акциз от Словения за 2017г на всеки 100 л.:
 

Януари Февруари Март Април
96,05 € 96,05 € 96,05 € 96,05 €

 


Фирмите, които могат да се възползват трябва да отговарят на следните изисквания:

 

  • транспорт на стоки, осъществен с автомобили над 7,5 тона, или
  • транспорт на пътници, с над 9 места в превозното средство в категория М2/ М3
  • компаниите трябва да са учредени в Словения или друга страна членка на ЕС


Зарежданията трябва да са извършени с карти за безкасово разплащане с регистрационни номера. Фактури, от които не е видно кой номер автомобил на коя бензиностанция- с име и адрес, на коя дата, какво количество дизел е заредил, при каква е единична цена за литър, не могат да бъдат обработени. Също така не се възстановяван акциз при фактури заплатени в брой.

Към искането за възстановяване на акциз се прилагат копия на оригиналните фактури, изчисления по регистрационни номера, каква сума подлежи на възстановяване, копия на талоните на автомобилите, лизингови договори и договори за наем. Необходимо е също така да се приложи актуален Европейски лиценз и Удостоверение за регистрация по ЗДДС и др.

Сроковете за подаване на исканията за възстановяване на акциз са както следва:

при месечно възстановяване- до последния ден на послеващия месец;

при тримесечно възстановяване- до 60- тия ден, след изтичане на календарното тримесечие;

при годишно възстановяване- до 31 март на последващата календарна година.

В случай, че отговаряте на посочените критерии, или се нуждаете от допълнителна информация не се колебайте да се свържете със специализираните фирми, които предлагат услуги по възстановяване на акциз.

--------------------

Йоланта Гаврилова е Прокурист в УТА БГ ЕООД, генерален представител на UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, Учредена 1963 в Германия и NIKOSAX A/S- Агент по възстановяване на ДДС, учредена 1969 в Падборг, Дания

0887 332 577,056 87 70 71,yolanta.gavrilova@uta.bg

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар