Възстановяване на акциз върху горивата в страни от ЕС- втора част: Франция

Гост-автор: Йоланта Гаврилова

Знаете ли, че българските фирми могат  да възстановяват в редица европейски държави частично начисления акциз върху дизеловото гориво, при определени условия? В няколко поредни статии ще ви запознаем как става това в различните европейски страни.

Ето втората част от нашата разработка, как става това във Франция:

Възстановяването на акциз върху дизеловото гориво от Франция е възможно при следните икономически дейности.

  • превоз на стоки, осъществен с автомобили над 7,5 тона, или
  • превоз на пътници, с над 9 места в превозното средство в категория М2/ М3

Зарежданията трябва да са извършени с карти за безкасово разплащане . Фактурите трябва да съдържат информация за номер автомобил, дата, заредено количество, единична цена за литър. Не се възстановява акциз при фактури заплатени в брой.

Към заявлението за възстановяване на акциз се прилагат копия на оригиналните фактури, изчисления по регистрационни номера на автомобилите за натрупаните и възстановими суми, копия на талоните на автомобилите, лизингови договори и договори за наем. Необходимо е също така да се приложи актуален Европейски лиценз и Удостоверение за регистрация по ЗДДС и др. стандартни фирмени документи и бланки по образец.

Възстановяването на акцизи от Франция се извършва на полугодие/ или календарна година, като връщането е възможно 2 години назад, без да се изисква специфична регистрация за това, която в други държави е задължителна.

Възстановимите ставки са както следва:

Период

Възстановима ставка при дейност международен превоз на стоки

Възстановима ставка при дейност международен превоз на пътници

януари- юни 2015г.

0,0487 Евро/ Литър

0,0887 Евро/ Литър

юли- декември 2015г

0,0487 Евро/ Литър

0,0887 Евро/ Литър

януари- юни 2016г.

0,0786 Евро/ Литър

0,1196 Евро/ Литър

юли-декември 2016г.

0,079 Евро/ Литър

0,1196 Евро/ Литър

Януари 2017г.

0,079 Евро/ Литър

0,1196 Евро/ Литър

 

Представено практически възстановяването на акциз от Франция има следните ползи:

Фирма „А“ извършва дейност като международен превозвач на стоки. За периода 01.01.2016- 30.06.2016г. има извършени разходи на територията на страната в размер на 60.343,40 Евро нето и 12.068,68 Евро ДДС, за дизелови горива, ад блу, пътни такси, паркинг и резервни асти и ремонти.

В това число разходът за дизел възлиза на 30.801,54 Евро нето и 6.160,31 Евро ДДС. Зареденото количество дизел е 30.557,08 литра, което при посочената за периода възстановима ставка представлява 1.488,13 Евро акциз или оптимизация в размер на 4,83% от шестмесечния разход за дизел за конкретния случай.

 

Прочетете още и какви са условията за възстановяване на акциза в Словения

Ако се нуждаете от повече информация в тази връзка не се колебайте да се свържете със специалистите.

---------------

Йоланта Гаврилова е Прокурист в УТА БГ ЕООД, генерален представител на UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, Учредена 1963 в Германия и NIKOSAX A/S- Агент по възстановяване на ДДС, учредена 1969 в Падборг, Дания

0887 332 577,056 87 70 71,yolanta.gavrilova@uta.bg

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар