Възнаграждението за нощен труд най-малко 1.07 лев на час от началото на април 2022 г.

С промяната на минималната работна заплата от началото на април, се промени и допълнителното възнаграждение за всеки час нощен труд.

Съгласно променения механизъм от началото на 2021 в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, размерът на допълнителното възнаграждение за положен нощен труд се обвърза с минималната работна заплата и стана 0,15 на сто от нея за всеки отработен нощен час или за част от него, но не по-малко от един лев.
 

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев.
 

От началото на април минималната работна заплата стана 710 лв.
Съответно 0.15% от 710 са 1.065 лв.

 

Целта на направената промяна беше по този начин размерът на добавката да се актуализира съобразно темповете на нарастване на заплащането и да гарантира прозрачност и прогнозируемост при определяне на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд.

Нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч., а за работници и служители, ненавършили 16-годишна възраст - от 20,00 ч. до 06,00 ч.
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

5 Коментари

 1. Avatar
  България си е гадост 2022-11-02 04:16:19

  Поредната българска тъпня и никакъв шанс да накараш работодател да изпълнява каквото и да е.
  Хонорара на адвокат струва минимум 800 лв само за да започне такова дело.
  Ако заплатата ви е мнимимална или малко повече от 710 лв дори да карате на вода от локвите цял месец пак няма да може да наемете такъв.
  За разлика от съда във ВЕЛИКИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ , в гнасна България съда няма да ви обърне никакво внимание без платен адвокат , дори да знаете какво правите ще ви правят на луди и ще ви отказват нормални процедури, като делото ви ще се точи до следващия живот.

 2. Avatar
  Гого 2022-08-25 21:40:20

  Сумата от 1.07 лв на час допълнително е смешно малко за вредите,които нанася на здравето липсата на нормален сън!!!
  Тази липса оказва въздействие върху нервната система и мозъка и от там на целия организъм!
  Щетите от този нощен труд върху здравето на индивида са тежки и необратими!
  Хирурзите могат да заменят и инплантират всяка друга част на тялото ,но мозък не.....
  Но в Булгариста даже и кръвта е безплатна...камо ли да говорим мозък.

 3. Avatar
  Жоржина Еленова 2022-08-15 16:19:10

  Във фирмите за охрана не се заплаща нощен труд и не се разрешава платен годишен отпуск.Отговорът,че работодателят е длъжен да ми осигури отпуск би бил незадоволителен.Как може да бъде принуден да спази правата ми.

 4. Avatar
  А за частните охранители важи ли същата наредба? 2022-08-11 13:14:49

  За частните охранители важи ли тази наредба!

 5. Avatar
  Виолета Стоянова 2022-06-04 19:26:21

  БЛАГО ДАРЯ ВИ!
  Много сте ТРУДОЛЮБИВИ, любезни и полезни за нас потребителите!
  Бъдете ЗДРАВИ в МИР и ЛЮБОВ!
  С Уважение:Виолета Стоянова

Напиши коментар