Възнаграждението за нощен труд най-малко 1.07 лев на час от началото на април 2022 г.

С промяната на минималната работна заплата от началото на април, се промени и допълнителното възнаграждение за всеки час нощен труд.

Съгласно променения механизъм от началото на 2021 в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, размерът на допълнителното възнаграждение за положен нощен труд се обвърза с минималната работна заплата и стана 0,15 на сто от нея за всеки отработен нощен час или за част от него, но не по-малко от един лев.
 

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев.
 

От началото на април минималната работна заплата стана 710 лв.
Съответно 0.15% от 710 са 1.065 лв.

 

Целта на направената промяна беше по този начин размерът на добавката да се актуализира съобразно темповете на нарастване на заплащането и да гарантира прозрачност и прогнозируемост при определяне на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд.

Нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч., а за работници и служители, ненавършили 16-годишна възраст - от 20,00 ч. до 06,00 ч.
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

4 Коментари

 1. Avatar
  Гого 2022-08-25 21:40:20

  Сумата от 1.07 лв на час допълнително е смешно малко за вредите,които нанася на здравето липсата на нормален сън!!!
  Тази липса оказва въздействие върху нервната система и мозъка и от там на целия организъм!
  Щетите от този нощен труд върху здравето на индивида са тежки и необратими!
  Хирурзите могат да заменят и инплантират всяка друга част на тялото ,но мозък не.....
  Но в Булгариста даже и кръвта е безплатна...камо ли да говорим мозък.

 2. Avatar
  Жоржина Еленова 2022-08-15 16:19:10

  Във фирмите за охрана не се заплаща нощен труд и не се разрешава платен годишен отпуск.Отговорът,че работодателят е длъжен да ми осигури отпуск би бил незадоволителен.Как може да бъде принуден да спази правата ми.

 3. Avatar
  А за частните охранители важи ли същата наредба? 2022-08-11 13:14:49

  За частните охранители важи ли тази наредба!

 4. Avatar
  Виолета Стоянова 2022-06-04 19:26:21

  БЛАГО ДАРЯ ВИ!
  Много сте ТРУДОЛЮБИВИ, любезни и полезни за нас потребителите!
  Бъдете ЗДРАВИ в МИР и ЛЮБОВ!
  С Уважение:Виолета Стоянова

Напиши коментар