Възможности за регистрация в бюрото по труда без посещение на място

С цел намаляване на клиентския поток в офисите в периода на повишен риск, както и за да се осигури по-бързо и ефективно обслужване на гражданите, Агенцията по заетостта отново обръща внимание, че има възможност за регистрация в бюрото по труда без посещение на място.Това са онлайн регистрация чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДА „Електронно управление”, както и подаване на документи по електронна поща или чрез лицензиран пощенски оператор

Тези възможности предлагат максимално услеснение за желаещите да се регистрират в бюрото по труда – освен че могат да го направят от дистанция, не е задължително да имат КЕП или ПИК на НОИ. Важно условие тук е, че при изпращане по електронна поща лицата имат отговорност да защитят личните си данни.

Агенцията по заетостта напомня, че за периода на извънредното положение спират да текат нормативно определените срокове за регистрация в бюрото по труда и за подаване на заявление за обезщетения при безработица. Документите могат да бъдат подадени до 14 дни след отмяната на извънредното положение и ще се считат за подадени в срок.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ:
Заявлението, което се подава към бюрото по труда по електронен път, служи само за регистрацията Ви за ползване на посредническите услуги на Агенцията по заетостта и не води автоматично до получаване на права за обезщетения или социални помощи.

Препоръка!
И все пак, ако решите, че се налага да посетите бюрото по труда, моля подгответе и носете Вашето предварително попълнено заявление (свалено от сайта на Агенцията по заетостта) и Вашата лична карта. Това съществено ще намали времето за престой и обработка на Вашите документи в рискова среда.
Можете да ползвате консултации от служителите на бюрата по труда по отношение регистрацията и посредническите услуги на бюрата по труда.

 

За получаване на ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ БЕЗРАБОТИЦА е необходимо да се подаде друго заявление, което може да се извърши:

  • Заявлението може също да се изтегли от тук: https://www.nssi.bg/forusers/forms/120-unemployment, да се попълни в електронен или хартиен формат и да се изпрати чрез лицензиран пощенски оператор към териториално поделение на НОИ.

ВАЖНО:
Заявленията за получаване на обезщетения се изпращат по електронен път, чрез пощенска или куриерска услуга към териториално поделение на НОИ!
Само в случай че не могат да се ползват горепосочените форми за дистанционно подаване на заявления и ползване на услуги в периода на извънредното положение, заявлението за получаване на обезщетение за безработица може да се подаде на хартиен носител при регистрация в бюрото по труда! В този случай го носете предварително попълнено!

Лесна и сигурна регистрация в бюрото по труда – дистанционни варианти

Вариант 1: ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Вариант 2: Регистрация по ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
Вариант 3: Регистрация чрез лицензиран пощенски оператор (по пощата или с куриер)


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    Лиляна Георгиева 2020-04-12 08:06:12

    Здравейте, пстах без работа съкратихаме поради вируса - коронавирус.. нямаме доходи казаха ми че трябва да подам документи за 60/40 от заплатата как стават нещата онлайн?

Напиши коментар