Временни разлики. Пасиви и активи по отсрочени данъци.Финансови изчисления в счетоводството- практически семинар в Бургас

  • Затрудняваш ли се с временните разлики ? 
  • Наясно ли си какво представляват активи и пасиви по отсрочени данъци? 
  • Можеш ли да правиш финансови изчисления в счетоводството - дисконтиране на парични потоци, настояща стойност, ефективен лихвен процент и т.н ?

Ако искаш да повишиш професионалната си компетенция не само със суха теория, а с много практически примери,

запиши се за участие в нашия практически семинар в Бургас:

Временни разлики. Пасиви и активи по отсрочени данъци. Финансови изчисления в счетоводството- учебен курс в Бургас

лектор: Теодор Тодоров. 

Теодор Тодоров  е магистър по Счетоводство и контрол. От 2000 г. работи в групата "ФИКАДЕКС-България" - специализирано счетоводно предприятие, обслужващо малки и средни предприятия, собственост предимно на чужденци. От 2010 г.изпълнява длъжността "Одитор". Клиентите с които работи са предимно от отраслите строителство, търговия, земеделие и туризъм

Временните разлики и възникващите от тях пасиви или активи по отсрочени данъци са най-недолюбваното или най-неразбираемото нещо за нас, счетоводителите. Ето защо решихме да направим учебен курс, с изключително практическа насоченост. На него на разбираем език ще си изясним:

  • Какво всъщност са временните разлики ?
  • Кое налага да се занимаваме с тях ?
  • Как се определят и какви ефекти пораждат ?
  • Как да ги осчетоводяваме, използвайки балансовия метод?
  • Как се правят финансовите изчисления в счетоводството - дисконтиране на парични потоци, настояща стойност, ефективен лихвен процент
  • Какво е тяхното приложение -  за оценка на кредити, лизинги, концесии, провизии за персонал....

Място и дата на провеждане:
Бургас,20 ноември 2020 г., петък
Започваме в 09:30 часа,

Експо Център Флора. Зала № 2

Продължителност: 4 часа

 

Регистрация и цена:

Цена за участие в семинара: 99 лв.

 

Направете Вашата регистрация от бутон  или изпратете Вашите данни на нашия имейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура!

 

Ако се чудите дали този семинар е за Вас или имате други въпроси, ще се радваме да Ви отговорим:

тел. за контакт: 0888298382 Ваня Иванова

Защото човек може толкова, колкото знае! 


Заяви участие за семинара тук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар