Включете се сега в експресното обучение ЯСНО С EXCEL за счетоводители

 

Вие сте счетоводител, ТРЗ специалист, ръководител на фирма. Не се и съмняваме, че използвате счетоводен софтуер в текущата си дейност. Дори е възможно да ползвате няколко. Но сме сигурни, че по няколко пъти на ден Ви се налага да извеждате информация в Excel и да я обработвате допълнително.  Вероятно трябва да обработвате данни и да ги анализирате правилно. Излишно е да споменаваме, че не разполагате с време и трябва да действате бързо.

Ето защо Ви питаме:

 

Познавате ли добре Excel? Не искате ли да научите онези формули и трикове, които ще Ви помогнат по-лесно да обработвате необходимата информация? Готови ли сте да получите знания, с които  не само ще спестите време, но и ще бъдете по-добре оценени?

 

Ние сме на мнение, че човек може толкова, колкото знае. Ето защо съвместно с Център за обучение ТреинСофт  Ви предоставяме една  изключителна възможност -  да се специализирате в използването на Excel.


Защо ще е полезно обучението по Excel за счетоводители?

Защото почти няма счетоводен софтуер, който да не извежда информация в Excel. Но как да бъде представена тази информация,  така че да служи за  обобщен анализ и  да води до управленчески решения е въпрос на познаване на екселските функции и инструменти за анализиране и обработване на база данни.


Какво можем да направим?


-       5 седмично обучение по изброените по-долу 5 теми с учебни материали- видеа и задачи за самостоятелна работа

-       5 сесии въпроси и отговори в реално време с лектор.

 

-       В допълнение получавате обучение по още една тема - за функцията IF с учебни материали - видеа, задачи за упражнение и сесия въпроси и отговори в реално време с лектор.

 

Обучението е създадено от ТреинСофт – лидер в провеждане на фирмени обучения по Ексел. По време на обучението се използва платформа за дистанционно обучение http://e-znanie.trainsoft.info/  и участвате в уебинари с лектор.

 

 В края на обучението, получавате от ЦПО „ТреинСофт“ безплатно, само за групата, която стартира на 8 ноември 2017г. Удостоверение за професионално обучение по професия „Оперативен счетоводител“.

 

На каква цена?

40% отстъпка  от реалната ценаза читателите на Акаунтинг нюз  - само за 296 лв. без ДДС

Какво е необходимо:


Да изпратите Вашата заявка на нашия и-мейл office@accountingnews.bg

На физически лица съгл. чл. 41 от ЗДДС, данък не се начислява

 

Обучението стартира на 8 ноември 2017г. с група от минимум 10 участника.

Програма на курса:

 

ЯСНО С ЕКСЕЛ за счетоводители 

лектор Мариела Станчева

цели:

 

 

 

 

Теми

5+1

MS Excel functions and tools

Решение на практически проблеми

Задачи за седмична сесия въпроси и отговори

1

Функции за обработка на дати

YEAR; MONTH; DAY; WEEKNUM; WEEKDAY; YEARFRAC; DATEDIF

Определяне на дни просрочие на плащане на договор; Определяне на трудов стаж;

Как да следим изтичащи срокове на годност?

2

Инструменти за преобразуване на текст

Text To Column; Remove Duplicates; Replace

Разделяне на име, презиме и фамилия в отделни колони; Определяне на дата на раждане от ЕГН; Изтриване на повтарящи се имена от списък; Решаване на проблеми с формата на дати; Разделяне на адрес и населено място в две колони

Как ако имаме списък с ЕГН и имена на служители да се изведат имената и ЕГН на тези, родени преди 1960 и тези, родени след 1959

3

Изграждане на връзки между данни

VLOOKUP, HLOOKUP

Данни за обекти и данни за процеси и създаване на връзки между тях. Създаване, използване и поддържане на регистри.

По въпроси на участниците в обучението.

4

Създаване и управление на диаграми

Insert Charts; Colunm, Pie; Bars

Дял от продажби; Общи продажби; Продажби по периоди и дялове;

По въпроси на участниците в обучението.

5

Специфични счетоводни задачи

SUBPRODUCT; Goal Seek; Data Validation

Средна хронологична цена; Използване на целта за търсене на резултата, коригирайки въведената стойност (Нетно<->Брутно възнаграждение); Падащи списъци

Заплата<->Общи разходи за възнаграждение

6

Функции за вземане на логически решения

IF, AND, OR, NOT, IFERROR, ISERROR; ISTEXT; ISNUMBER

Изчисляване на отстъпки; Определяне на състояние; Маскиране на грешки;

При зададена норма в часове да се изчисли часовете извънреден труд и колко следва да се плати за него?

Подготвяме втора част от обучението, което ще обхваща други инструменти на Excel,  с които ще се решават  различни счетоводни казуси

 

·                   

 

Ако сте счетоводител или искате да обработвате двойно по-бързо и точно счетоводни данни с EXCEL, то това обучение е за вас. Пред вашия компютър с лектор Мариела Станчева в реално време.
Запишете се сега, като изпратите имейл на office@accountingnews.bg


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар