Българската банка за развитие обяви изискванията към кандидатите за безлихвен кредит

Във връзка с Решение на МС 257/14.04.2020 г. Българската банка за развитие обяви механизма, условията и реда за кредитиране на физическите лица по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19.

Програмата е една от кризисните мерки на българското правителство в защита на самоосигуряващите се и наетите по трудово правоотношение лица в условия на извънредно положение. Чрез нея ще се подпомогнат засегнатите от икономическите последствия от пандемията физически лица, които трябва да отговарят на следните условия

Изискванията за получаване на безлихвен кредит за наетите по трудово правоотношение са:

 • Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията;
   
 • Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск;
   
 • Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;
   
 • Да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.
   

Изискванията за получаване на безлихвен кредит за самоосигуряващите се са:
 

 • Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията;
   
 • Да не получават възнаграждение по други правоотношения.
   

Кандидатите трябва да са с платени осигурителни вноски и да могат да възобновят упражняването на своята дейност (ще се върнат на същата работа) след прекратяване на неплатения отпуск.

Максимално заеманата сума е 4 500 лева, теглена наведнъж или на три транша от по 1500 лева. При първоначално разрешен по-малък размер на кредита той може да се анексира впоследствие с цел достигане на сумата от 4 500 лева.

Кредитите са безлихвени (редовният лихвен процент по тях е 0%), кредитополучателите не дължат такси, комисиони и неустойки, и не осигуряват обезпечения като условие за отпускането на заема.

Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

Кредитите се издължават след изтичането на гратисния период на вноски, чийто размер и брой се определят между търговската банка и кредитополучателя. Търговските банки имат право да променят уговорения с клиентите си погасителен план, но в рамките на максимално определените срокове по програмата.

Всеки гражданин има право на предсрочно погасяване на дълга си, без да дължи такса/комисиони за това.

За кредит по програмата може да се кандидатства до 31.12.2020 г.

Необходимо е лицата да представят пред банката-партньор на ББР по програмата:
 

 • Искане за финансиране по одобрен образец (ще бъде предоставено от търговската банка);
 • Валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт;
   
 • Документ за регистрация на лицето, ако е самоосигуряващо се;
   
 • Данни за работодателя и за сключения трудов договор (изисква се и справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение 6 месеца назад);
   
 • Декларация, съдържаща следните изявления:
   

Декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лица и/или документи, установяващи над 20% спад в доходите на самоосигуряващите се лица в първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на 2019 г.;

Декларация, че лицето е в неплатен отпуск вследствие на пандемията, като началната дата на неплатения отпуск трябва да е след 08.03.2020 г.;

Декларация на кандидата за временно спряна (изцяло или частично) дейност на неговия работодател, което е последица от пандемията;

Декларация, че лицето не получава възнаграждение за своя труд по друго правоотношение;

Декларация за намеренията на лицето да се върне на същата работа/да възобнови прекъснатата дейност – за самоосигуряващите се лица;

Декларация, че за лицето (без значение дали е на трудов договор или е самоосигуряващо се) има платени осигурителни вноски;

Декларация, че паралелно с кандидатстването за кредита кандидатът не се възползва и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица във връзка с пандемията.
 

След 15 април ББР ще оповести търговските банки-партньори по програмата.

https://bbr.bg/


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

 1. Avatar
  емо танев 2020-04-27 14:21:03

  за онези които са освободени по взаимно съгласие как могат да кандидастват за този заем безлихвен от 1500лв.регистрирани на борсата сме,които може да ни отговори да го направи на емаила ни opem@abv.bg.явно закона за едни е един за други други.ние също сме потърпевши от корона вируса освободени на 28.март 2020гпдписахме за да не ни оволнят дисциплинарно

Напиши коментар