България с най-нисък брутен вътрешен продукт в ЕС на човек от населението през 2021 г., според Eurostat

България е държавата-членка с най-нисък БВП на глава от населението, с 45% под средното за ЕС.

Брутен вътрешен продукт

През 2021 г. Люксембург и Ирландия са регистрирали най-високото ниво на БВП на глава от населението в ЕС – 177% и 120% над средното за ЕС.

След Ирландия са страните Дания, Холандия, Швеция, Белгия и Австрия, всяка с БВП на глава от населението с повече от 20% над средното. Норвегия и Швейцария имат ниво на БВП на глава от населението съответно от 63% и 59% над средното за ЕС. Германия, Финландия и Франция са другите държави-членки на ЕС с БВП на глава от населението над средния за ЕС.

Малта, Италия, Чехия и Словения имат ниво на БВП на глава от населението под 10% под средното за ЕС.

Литва, Кипър, Естония и Испания имат БВП на глава от населението между 10% и 20% под средното за ЕС.

БВП на глава от населението на Полша, Унгария, Португалия, Румъния, Латвия и Хърватия е с по-малко от 30% под средния.

Словакия, Гърция и страната кандидатка Турция имат БВП на глава от населението с по-малко от 40% под средното. България е поставена на 45% под средното за ЕС, следвана от страните кандидатки Черна гора, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина (потенциална страна кандидатка) и Албания.

Относителен обем на потребление на глава от населението  (AIC)

Докато БВП е основно показател за нивото на икономическа активност, действителното индивидуално потребление (AIC) е алтернативен индикатор, по-добре адаптиран за описване на материалното благосъстояние на домакинствата.

Люксембург има най-високото ниво на AIC на глава от населението сред всичките 36 държави, включени в това сравнение с 46% над средното за ЕС. Следват страните от ЕАСТ Норвегия (25%) и Швейцария (21%), държавите-членки на ЕС, Дания (21%) и Германия (20%), с AIC на глава от населението с повече от 20% над средното за ЕС.

България е страната от Евросъюза, в която е отчетено най-ниското фактическо индивидуално потребление на човек от населението през 2021 г. – 37 процента под средното ниво за ЕС.
 

Източник:GDP per capita, consumption per capita and price level indices - Statistics Explained (europa.eu)


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар