[Znamkak.com] За приложението на намалената ДДС ставка за ресторантьорски и кетъринг услуги

гост-автор: Мария Янчева

Освен намалената ДДС ставка от 9 % за настаняване в хотели и подобни заведения, която от години е част от българското законодателство, през 2020 година законодателят предвиди и други доставки, които да се облагат с по-нисък данък върху добавената стойност.

Част от новите разпоредби се обсъждат от години и са планирани за дългосрочно прилагане, докато други могат да се определят като мерки за преодоляване на кризата, породена от пандемията и целят подпомагане на някои от най-засегнатите бизнеси.

С дългосрочна перспектива е намалената ДДС ставка за доставката на книги, бебешки храни и други бебешки артикули.

В краткосрочен план и с цел подпомагане на засегнати от пандемията предприятия се предвиди ДДС ставка 9 %, която да е приложима по изключение (засега до 31.12.2021г.) за следните групи доставки:

1. Обща туристическа услуга и екскурзии, дефинирани в чл.66, ал.2, т.6 ЗДДС;
2. Услуги за използване на спортни съоръжения (чл.66, ал.2, т.7 ЗДДС);
3. Ресторантьорски и кетъринг услуги при определени условия (чл.66, ал.2, т.3 ЗДДС).

Докато първите две групи доставки са сравнително ясно дефинирани в самия текст на ЗДДС, при ресторантьорските и кетъринг услуги в практиката възникнаха някои въпроси относно обхвата на услугите, за които ставката от 9 % е приложима.

Един от най-често срещаните казуси се оказа ......

 

Цялата статия на Мария Янчева е достъпен за абонати на нашата платена платформа ZnamKak.com.

Влез в своя профил от бутон  Вход

Нямаш абонамент ? Направи го - (цената е по-малка от половин кафе на ден!). 

Ние сме в ZnamKak.com и те чакаме !

 

------------------------------

Мария Янчева е управител на кантора за счетоводни и данъчни услуги АРКФИН ООД www.arcfin.bg


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар