Договори за наем. Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС - онлайн семинар

Отдавна искахме да направим нещо различно - да обсъдим дадена тема от всички страни. 

Ето първото ни предложение:

Договори за наем. Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС

с участието на Валентина Василева, Димитър Войнов, адв. Николай Колев

 

Място и дата на провеждане: онлайн чрез платформата ZOOM - 20 март 2024

Времетраене - по час и половина - на изложение. Начало 10:00

Това е събитие, което правим за нашите клиенти, за да имат пълна яснота относно правните и данъчните аспекти на договорите за наем, които всяко дружество има в своята практика. Как се третират наемите по ЗКПО и ЗДДС, какви са осчетоводяванията, какво трябва да съдържа договорът за наем и др. 

ПРОГРАМА

Първа част:

 • Какви документи трябва да изиска наемателят от наемодателя преди сключване на договора
 • кои са задължителните клаузи в договора за наем и с какви клаузи да защити интересите си всяка страна.
 • практическите правни проблеми, които възникват при изпълнението на договора и за какво трябва да внимава всяка страна при спор относно нарушения по договора.
 • съвети относно стъпките при прекратяване на договора и освобождаване на наетия обект и препоръки как трябва да се процедира, за да се избегнат най-честите рискове.

Втора част ЗДДС

 • Наеми – освободени и облагаеми доставки.
 • Префактуриране на консумативи при договор за наем.
 • Ремонт или подобрение на нает имот.
 • Лично ползване на наети имоти.
 • Ежегодни корекции на ползван данъчен кредит, свързани с недвижими имоти.

 

Трета част ЗКПО

Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на наемите при наемодателите и наемателите, прилагащи НСС.

 •  признаване на приходите и разходите за наем във времето;
 •  амортизиране на активите;
 •  ремонти и подобрения на наетите активи;
 •  разходи, свързани с наетите активи (застраховка, поддръжка и др.)
 •  предоставени стимули от наемодателя;
 •  други

Въпроси свързани с наеми при предприятия прилагащи МСС (в случай, че има такива)
 

 

Регистрация и цена:

Цена за участие: 150 лв.

 

 

Направете Вашата регистрация от бутон  или изпратете Вашите данни на нашия имейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура! 

 

Ако се чудите дали този семинар е за Вас или имате други въпроси, ще се радваме да Ви отговорим:

тел. за контакт: 0888298382 Ваня Иванова

 

Защото човек може толкова, колкото знае!


Заяви участие за семинара тук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар