Резултати от търсенето на #Чл 128б КТ:

Правителството прие  Наредба за вида и изискванията за създаване и съхраняване на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя