Резултати от търсенето на #Обезщетение чл 218 ал 1 КТ:

Невъзможност да се отиде на работа поради бедствие