Резултати от търсенето на #Закон за защита на личните данни 2018:

Започна общественото обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни