Анкета: Готови ли сте със СУПТО ?

Опции   Гласа %
ДА 10 7%
НЕ 134 93%

Брой гласове: 144