Анкета: Съгласни ли сте с предложението да няма платен отпуск след майчинството ?

Опции   Гласа %
ДА 46 28%
НЕ 120 72%

Брой гласове: 166