Анкета: Съгласни ли сте с предложението да няма платен отпуск след майчинството ?

Опции   Гласа %
ДА 220 30%
НЕ 517 70%

Брой гласове: 737