Анкета: Съгласни ли сте с предложението да няма платен отпуск след майчинството ?

Опции   Гласа %
ДА 146 29%
НЕ 356 71%

Брой гласове: 502