Промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, обн. ДВ бр. 58/13.07.2018

Промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, обн. ДВ бр. 58/13.07.2018

16.07.2018 гост автор: Вержиния Заркова В брой: 58...

Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване от 1 юли 2018 г.

Осигуряване 12.07.2018

Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване от 1 юли 2018 г. гост автор: Вержиния Заркова Промените в НПОПДОО, които са в сила от 1 юли 2018 г. отразяват, влезлите в сила от същата дата, разпоредби в КСО, касаещи правото за получаване на парични...

Електронна търговия, осъществявана чрез склад извън страната

Данъци 10.07.2018

Електронна търговия, осъществявана чрез склад извън страната гост автор: Теодор Тодоров   Не питай: Как ще придобия? Мисли: Какво ще взема аз? Война, пиратство, търговия – света владея с тройна власт.” Мефистофел,...

Какво ни дебне в офиса?

За НЕсчетоводители 25.06.2018

Какво ни дебне в офиса? гост-автор: Деяна Илиева Офисът обикновено се възприема като безопасно работно място. Разбира се, в сравнение с производствени дейности с висок риск като химическа индустрия, добив и...

Новите моменти в документирането на трансферните цени в България- семинар в Бургас 09.07.2018

Събития 24.06.2018

Новите моменти в документирането на трансферните цени в България- семинар в Бургас 09.07.2018 Ако искате да научите повече за трансферното ценообразуване и новите моменти при документирането му в България, заповядайте на семинар в Бургас 09.07.2018 Новите моменти в...

Обезщетението за оставане без работа по чл. 54а от КСО и трудов договор със срок за изпитване

Казуси 24.06.2018

Обезщетението за оставане без работа по чл. 54а от КСО и трудов договор със срок за изпитване гост-автор: адв. Светлозара Лазарова Работниците/служителите, чиито трудови правоотношения са прекратени, и за които са внасяни или дължими осигурителни вноски във фонд...

Нови моменти при данъчното третиране на услугите с ниска добавена стойност между свързани лица

Данъци 13.06.2018

Нови моменти при данъчното третиране на услугите с ниска добавена стойност между свързани лица гост-автор: адв. Георги Денборов Погълната от политическите дебати на родната сцена, вихрещи се през последните няколко години, широката публика някак изпусна една фундаментална инициатива...

Нематериални активи

Счетоводство 04.06.2018

Нематериални активи гост-лектор:Теодор Тодоров В практиката има едни такива ресурси, които не можеш да пипнеш, не можеш да инвентаризираш и докато не осмислиш какво точно са, тотално би казал, че са едно голямо...

КЗЛД: В кои случаи не се изисква съгласие за обработване на лични данни

Новини 08.07.2018

В последно време сме свидетели на засилено искане на съгласие за събиране и обработване на лични данни на граждани при предоставянето на различни видове услуги.  Не трябва да се забравя, че както лесно е дадено, така лесно съгласието може да бъде оттеглено, поради което...

Въвеждат се нови образци на документи за изплащане на болнични и майчинство

Новини 03.07.2018

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 1 юли 2018 г. влизат в сила изменения и допълнения в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), по отношение на отпуска и...

Данъчните ще извършат над 25 000 скрити и явни проверки по Черноморието през сезона

Новини 02.07.2018

НАП на своята страница ни уведомява, че стотици данъчни инспектори, съвместно с други държавни органи, започват лятната контролна кампания по Черноморието. Над 25 000 проверки предстоят от утре до края на туристическия сезон, с основен акцент отчитането на обороти и издаване на...

Нови правила при данъчното облагане на цифровия сектор - ще плащат ли Гугъл и Фейсбук данък у нас?

Новини 25.06.2018

Големи цифрови компании като  Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, Twitter, както и международни сайтове, предлагащи хотелски, транспортни и други услуги могат да започнат да плащат данък върху приходите, реализирани на територията на България   На 21 март тази...

Финансовите министри на ЕС договориха нови мерки срещу измамите с ДДС и минимална стандартна ДДС ставка 15%

Новини 23.06.2018

  На 22 юни 2018 г. Съветът на ЕС постигна съгласие за мерки за засилване на административното сътрудничество с цел подобряване на предотвратяването на измамите с ДДС.  Предложените стъпки разглеждат най-широко разпространените форми на трансгранични измами. Те...

Прозрачни и предвидими условия на труд: Съветът на ЕС постигна общ подход

Новини 23.06.2018

На 21 юни 2018 г. Съветът на ЕС постигна съгласие по преговорната си позиция (общ подход) относно директивата за прозрачни и предвидими условия на труд. Въз основа на този мандат председателството на Съвета ще започне преговори с Европейския парламент веднага щом той приеме позицията...

На вниманието на участници и възложители на обществени поръчки: Заплащането на санкцията не е основание за издаване на удостоверение за липса на нарушения по ЗОП

Новини 19.06.2018

Нарушения на Кодекса на труда, които са основание за отстраняване от обществена поръчка, не могат да бъдат отстранени със заплащане на санкцията, наложена от ИА ГИТ за тях. Към момента има практика участници в обществени поръчки да представят в Инспекцията по труда доказателства за...

Почивката за хранене - кога е част от работното време?

За НЕсчетоводители 17.06.2018

Ако по време на почивката за хранене работникът не може да напуска работното си място, тя явява ли се част от работното му време? Почивките в работния ден са регламентирани в чл. 151 КТ. Чл. 151, ал. 1 от Кодекса на труда предвижда, че работното време на работника или...