GDPR

GDPR и законосъобразното видеонаблюдение на работното място
Една година след GDPR - първите глоби на надзорните органи
Всеки сектор или бранш може да изготви Кодекс на поведение във връзка с Регламента за защита на личните данни
КЗЛД: В кои случаи не се изисква съгласие за обработване на лични данни
Всяка фирма ли трябва да има Длъжностно лице по защита на данните?
Образец на Уведомление до КЗЛД за определено Длъжностно лице по защита на данните
Започна общественото обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни
Как да се справим с новия регламент за личните данни (GDPR) - част втора
Как да се справим с новия регламент за личните данни (GDPR) - част първа