Събития

Лизинг – счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при предприятия, прилагащи НСС - семинар с Димитър Войнов
Практически въпроси по трудовите отношения - семинар в Бургас
Правни и счетоводни аспекти на онлайн търговията- семинар  в Бургас
ДДС при международните сделки със стоки и услуги - семинар в Бургас
Промените в Наредба Н-18 - семинари в Царево и Несебър
Наредба Н-18 и СУПТО- семинар в Бургас
Въпроси и отговори от семинара за Наредба Н-18 в Бургас
Въпроси и отговори, свързани с разработката на СУПТО
Промените в Наредба Н-18 - семинар в Бургас
Труд и осигуровки 2019- семинар в Бургас
Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директива (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета от 20 май 2015 г.- семинар в Бургас
Годишно приключване на 2018 г. Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.- семинар с Димитър Войнов
Какви промени предстоят в данъчната сфера от 01.01.2019 г. и какво да очакваме през следващите две години?- семинар в Бургас
Труд и осигуряване в трансгранични ситуации - с фокус върху командироването на работници и международни шофьори в ЕС - семинар в Бургас
Прилагане на СИДДО в практиката – какво предстои да се промени? - семинар в Бургас
Данъчно и счетоводно третиране на трансакции с криптовалута -семинар в Бургас
Семинари в Бургас през есента
Новите моменти в документирането на трансферните цени в България- семинар в Бургас 09.07.2018
Онлайн семинар:GDPR за малкия бизнес
Труд, осигуровки  и болнични при СИРВ. Наемане и осигуряване на сезонни работници.- Семинар в Бургас 09.06.2018 г.