Наредба Н-18 и СУПТО- семинар в Бургас

Ако вече сте прочели Наредба Н-18 , то тогава знаете какво е СУПТО и със сигурност имате много въпроси!

Ако имате търговски обект, в който използвате софтуер, чрез който регистрирате всички продажби в този обект и е налице задължение за издаване на фискален бон, в този случай софтуерът Ви е СУПТО и следва да отговаря на всички изисквания на Наредба №Н-18/2006 г.

Все още малкият и средният бизнес не си дава сметка, че предстои не просто подмяна на касовия апарат, а става въпрос за подмяна на софтуера. 

Много бизнес процеси следва да се променят, за да отговорят на изискванията на наредбата. 

Елате на нашия семинар, за да обсъдим заедно темата за СУПТО в дълбочина и да си помогнем взаимно! 

- На семинара няма да правим реклама на софтуер, а ще се опитаме да си обясним най-често срещаните ситуации на работа през призмата на новите нормативни промени.

- Ще си изясним доколкото е възможно новите понятия.

- Ще си отговорим какво трябва да променим в досегашния си начин на работа и какво да изискваме от разработчиците на софтуера, който използваме.

  • Семинар в Бургас: 28.02.2019

Лектор:

Данко Мицев

IT специалист и разработчик на търговски и счетоводен софтуер

Основни акценти:
1. Наредба Н-18 – промяна на технологията на фискален контрол на търговската дейност.
2. Фискално устройство – от регистратор на плащания към регистратор на продажби.
3. Дублираща функционалност
4. Начало и край на продажбата. Генериране на УНП.
5. Анулиране, частично анулиране и сторниране на продажбата
6. Въвеждане на частични плащания и аванси
7. Дебитни и кредитни известия
8. СУПТО и ERP системи и Back office
9. Достъп до архивна информация и одиторски профил
10. СУПТО и електронните магазини
11. Санкции

 

 

За лектора:

Данко Мицев е завършил специалност “Информатика” на СУ “Св. Климент Охридски” през 1992 г. От 1996 г. създава и внедрява собствен софтуер за управление и оптимизиране на търговски обекти, счетоводни системи и производствени предприятия.Той е автор на повечето статии относно промените в Наредба Н-18 в Акаунтинг нюз. Собственик и управител на ДСОФТ ООД гр.Бургас. Учредител на БАРБС (Българска Асоциация за Развитие на Бизнес Софтуер https://babsd.org/). 

 

Място и дата на провеждане:

Бургас

28 февруари  2019 г.,четвъртък
Продължителност: от 10:00 до 14:00

Експо Център Флора. Зала № 2 Цена за участие в семинара: 69 лв.

 

Направете Вашата регистрация от бутон  или изпратете Вашите данни на нашия имейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура! 

Тел. за контакт: 0888298382 Ваня Иванова

P.S. Не можем да Ви обещаем да научите всичко за промените в Наредба Н-18 и СУПТО. Но ще Ви помогнем след семинара да знаете повече!

Защото човек може толкова, колкото знае!


Заяви участие за семинара тук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар