Новите моменти в документирането на трансферните цени в България- семинар в Бургас 09.07.2018

Новите моменти в документирането на трансферните цени в България- семинар в Бургас 09.07.2018

19.06.2018 Ако искате да научите повече за трансферното...

Нови моменти при данъчното третиране на услугите с ниска добавена стойност между свързани лица

Данъци 13.06.2018

Нови моменти при данъчното третиране на услугите с ниска добавена стойност между свързани лица гост-автор: адв. Георги Денборов Погълната от политическите дебати на родната сцена, вихрещи се през последните няколко години, широката публика някак изпусна една фундаментална инициатива...

Нематериални активи

Счетоводство 04.06.2018

Нематериални активи гост-лектор:Теодор Тодоров В практиката има едни такива ресурси, които не можеш да пипнеш, не можеш да инвентаризираш и докато не осмислиш какво точно са, тотално би казал, че са едно голямо...

Инструктажи

За НЕсчетоводители 31.05.2018

Инструктажи гост - автор: Деяна Илиева Инструктажите са форма на информиране и обучение на всеки работещ за възможните рискове по време на работа и мерките за предпазване. Тяхната организация е...

Организация на дейността в счетоводната кантора- 2 част

За НЕсчетоводители 28.05.2018

Организация на дейността в счетоводната кантора- 2 част гост -автор:Теодор Тодоров  В първата част на статията описахме взаимоотношенията с клиентите и персонала, както и направихме примерна организация на документите в счетоводната кантора....

Всяка фирма ли трябва да има Длъжностно лице по защита на данните?

Новини 25.05.2018

Всяка фирма ли трябва да има Длъжностно лице по защита на данните?   Преди два дни КЗЛД публикува Образец на уведомление за Длъжностно лице за защита на личните данни. Независимо че Регламентът влиза в сила, все още много собственици на фирми не знаят,...

Онлайн семинар:GDPR за малкия бизнес

Събития 21.05.2018

Онлайн семинар:GDPR за малкия бизнес Ако вече сте въвели изискванията на новия Регламент за личните данни, то Вие сте наясно с основните понятия като принципи, основания, цели и може спокойно да подминете информацията за този...

Труд, осигуровки и болнични при СИРВ. Наемане и осигуряване на сезонни работници.- Семинар в Бургас 09.06.2018 г.

Събития 14.05.2018

Труд, осигуровки  и болнични при СИРВ. Наемане и осигуряване на сезонни работници.- Семинар в Бургас 09.06.2018 г. Изготвяте ли графици за сумирано изчисляване на работното време на Вашите работници? Всичко ли Ви е ясно с разпоредбите на КТ, КСО, НРВПО и НПОПДОО, касаещи този въпрос?  Ще...

На вниманието на участници и възложители на обществени поръчки: Заплащането на санкцията не е основание за издаване на удостоверение за липса на нарушения по ЗОП

Новини 19.06.2018

Нарушения на Кодекса на труда, които са основание за отстраняване от обществена поръчка, не могат да бъдат отстранени със заплащане на санкцията, наложена от ИА ГИТ за тях. Към момента има практика участници в обществени поръчки да представят в Инспекцията по труда доказателства за...

Почивката за хранене - кога е част от работното време?

За НЕсчетоводители 17.06.2018

Ако по време на почивката за хранене работникът не може да напуска работното си място, тя явява ли се част от работното му време? Почивките в работния ден са регламентирани в чл. 151 КТ. Чл. 151, ал. 1 от Кодекса на труда предвижда, че работното време на работника или...

Задължително здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице - пенсионер

За НЕсчетоводители 12.06.2018

Лице, пенсионер от държавното обществено осигуряване (ДОО) е собственик на фирми - ЕТ и ЕООД. Въпросът, който се разглежда в становище на НАП с Изх. № 04-19-25  е Защо лицето следва да внася здравноосигурителни вноски в качеството му на самоосигуряващо се лице, при...

Семинари в София през м. юни, организирани от Ековис България

Новини 03.06.2018

- Прилагате ли СИДДО? - Искате ли да научите повече за новия закон за мерките срещу изпирането на пари? - Вашата дейност включва ли дистанционни продажби, продажби на стоки по електронен път, предоставяне на услуги по електронен път и режим MOSS ? Ако отговорите поне с едно...

UTA One® - едно устройство за цяла Европа без граници

Новини 27.05.2018

Фирма UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, или накратко  е учредена през 1963г. в Ашафенбург, Германия и един от водещите европейски картодържатели. Като мултибранд доставчик на услуги ние предлагаме комплесно решение за фирми, заети както в сферата на международен превоз...

Образец на Уведомление до КЗЛД за определено Длъжностно лице по защита на данните

Новини 23.05.2018

На страницата на КЗЛД е поместено важно съобщение относно подаването на Уведомление за определено длъжностно лице по защита на данните: В съответствие с чл. 37, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно уведомяване на надзорния орган за определено Длъжностно лице по защита на...

Очакват се промени относно СИРВ в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Новини 22.05.2018

На страницата на МТСП е поместен проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските Част от промените касаят уредбата за сумираното изчисляване на работното време. Измененията целят преодоляване на констатираните при...

Правителството прие Наредба за вида и изискванията за създаване и съхраняване на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

Новини 09.05.2018

На свое заседание днес Правителството прие Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя С изменението на чл. 128б на Кодекса на труда от 1 януари 2017 г. беше създадена  възможност част...