Нови моменти при данъчното третиране на услугите с ниска добавена стойност между свързани лица

Нови моменти при данъчното третиране на услугите с ниска добавена стойност между свързани лица

16.01.2018 гост-автор: адв. Георги Денборов...

ЗДДС - промени в сила от 01.01.2018 г.

Данъци 11.01.2018

ЗДДС - промени в сила от 01.01.2018 г. гост-автор: Мария Янчева Последните промени в ЗДДС са обнародвани в брой 92/17.11.2017г. и брой 97/05.12.2017г. на Държавен вестник и могат да се обобщят, както следва:  ...

Безумието, наречено ДДС

Данъци 06.01.2018

Безумието, наречено ДДС гост-автор Теодор Тодоров     За създател на съвременната система на ДДС се счита французина Моурис Льоре (Maurice Lauré), който през 1954 г. въвежда за пръв път...

Годишно изравняване на Данъка върху доходите от трудови правоотношения

Данъци 26.12.2017

Годишно изравняване на Данъка върху доходите от трудови правоотношения Кой и в какви срокове трябва да преизчисли годишния данък върху доходите от трудови правоотношения? Какви са данъчните облекчения? Какви документи се представят от работника...

Прекратяване на трудов договор по молба на лицето

За НЕсчетоводители 19.12.2017

Прекратяване на трудов договор по молба на лицето гост-автор: Боряна Георгиева Прекратяването по молба на лицето е една от най-честите причини за прекратяване на трудовия договор. Преди да се стигне до реално прекратяване обаче, трябва...

Предстои една от най-големите и фундаментални реформи на ДДС

Данъци 02.12.2017

Предстои една от най-големите и фундаментални реформи на ДДС Европейската комисия възнамерява да промени ДДС правилата за търговия в ЕС, с цел предотвратяване на данъчните измами и административно улесняване на бизнеса. Европейската комисия планира...

Запор върху заплатата на длъжника- обновена

За НЕсчетоводители 28.11.2017

Запор върху заплатата на длъжника- обновена гост-автор:Боряна Георгиева Стигне ли се до принудително изпълнение, едно от първите неща, които  съдебният изпълнител прави, е да  наложи запор върху заплатата на длъжника....

Отмяна на акт за дерeгистрация по ЗДДС

Данъци 23.11.2017

Отмяна на акт за дерeгистрация по ЗДДС автор: Мария Янчева По повод отправен от дружество въпрос данъчна администрация изразява становище във връзка с действието на отмяна на акт за дерегистрация по ЗДДС (изх.№ 2071/...

Становище на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители относно запорите

Казуси 15.01.2018

Предната седмица публикувахме становището на адвокат Бистра Коева относно запорите. Днес публикуваме обещаното становище на Съвета на Камарата на Частните съдебни изпълнители относно изчисляването на запорите, дадено в отговор на запитване на  Акаунтинг нюз. Надяваме...

Изчисляване на секвестируемата част при запор върху трудово възнаграждение- спорни въпроси по приложението на чл. 446 от ГПК 

Казуси 09.01.2018

Съществува спор в счетоводните среди как точно следва да се изчислява запорът. Дали от нетното възнаграждение  първо трябва да се вади МРЗ и след това да се прилага чл. 446 от ГПК, или МРЗ служи само за определяне на несеквестеруемия минимум. Този въпрос е важен, защото...

Съобщение на Агенцията по вписванията относно прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял

Новини 05.01.2018

На страницата на Агенцията по вписванията е публикувано съобщение, което касае последните промени в Кодекса на труда, свързани с прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял. Във връзка с изменението в Търговския закон с ПРЗ на ЗИД на Кодекса на труда (в сила от...

Нова версия на програмния продукт "Трудови договори" за 2018 г.

Новини 02.01.2018

На сайта на НАП е поместено съобщение, че е актуализиран е програмен продукт „Трудови договори” - версия 2_3, с включена номенклатура "Национална класификация на професиите и длъжностите", в сила от 01.01.2018 г. Каква точно е промяната?...

Юридическите лица с нестопанска цел ще се пререгистрират и електронно

Новини 27.12.2017

  От 1 януари 2018 г. Агенция по вписванията ще администрира Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Към Търговския регистър ще бъдат добавени нови функционалности, чрез които ЮЛНЦ ще могат да подават документи. Регистърът ще бъде обща електронна база данни,...

Промени в Кодекса на труда - ДВ бр.102 от 22.12.2017

Новини 26.12.2017

автор: Ваня Иванова В ДВ брой 102 от дата 22.12.2017г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.  В Заключителните разпоредби са поместени промени, които касаят  Гражданския процесуален кодекс, Търговския закон,  Закона за гарантираните...

В сайта на НАП са публикувани новите подоходни декларации и други формуляри

Новини 22.12.2017

Новите годишни данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративни данъци за 2017 г. вече са публикувани на сайта на НАП. От приходната агенция напомнят, че срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 30 април 2018....

Минималната работна заплата стана 510 лв

Новини 22.12.2017

В ДВ брой: 102, от дата 22.12.2017 е публикувано Постановление № 316 от  20 декември 2017 г.за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната.   Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2018 г. нов размер на минималната месечна работна...