Всяка фирма ли трябва да има Длъжностно лице по защита на данните?

Всяка фирма ли трябва да има Длъжностно лице по защита на данните?

25.05.2018   Преди два дни КЗЛД публикува...

Онлайн семинар:GDPR за малкия бизнес

Събития 21.05.2018

Онлайн семинар:GDPR за малкия бизнес Ако вече сте въвели изискванията на новия Регламент за личните данни, то Вие сте наясно с основните понятия като принципи, основания, цели и може спокойно да подминете информацията за този...

Труд, осигуровки и болнични при СИРВ. Наемане и осигуряване на сезонни работници.- Семинар в Бургас 09.06.2018 г.

Събития 14.05.2018

Труд, осигуровки  и болнични при СИРВ. Наемане и осигуряване на сезонни работници.- Семинар в Бургас 09.06.2018 г. Изготвяте ли графици за сумирано изчисляване на работното време на Вашите работници? Всичко ли Ви е ясно с разпоредбите на КТ, КСО, НРВПО и НПОПДОО, касаещи този въпрос?  Ще...

Организация на дейността в счетоводната кантора- 1 част

За НЕсчетоводители 13.05.2018

Организация на дейността в счетоводната кантора- 1 част гост-автор Теодор Тодоров Много колеги смятат, че е лесно да започнеш самостоятелна практика, да “завъртиш” няколко фирми и да развиеш бизнес. Ще се опитам да споделя своя опит...

Разследване на трудова злополука с нетравматично увреждане

За НЕсчетоводители 07.05.2018

Разследване на трудова злополука с нетравматично увреждане гост-автор: Деяна Илиева Понятието "трудова злополука" е определено в чл. 55, ал 1 и 2 на Кодекса за социално осигуряване и означава "внезапно увреждане на здравето, станало...

ZnamKak.com - какво написахме през изминалия месец

Събития 03.05.2018

ZnamKak.com - какво написахме през изминалия месец Влез в http://www.znamkak.com/ и прочети полезни статии и ръководства, написани ясно и конкретно, които можеш да приложиш веднага! Ето какво написахме през изминалия месец: Данъци и...

Финансов одит и какво да очакваме от него

За НЕсчетоводители 17.04.2018

Финансов одит и какво да очакваме от него гост авторТеодор Тодоров Всеки бизнес се създава за да работи, да се развива, да расте и да печели. В даден момент обаче, бизнесът пораства до толкова, че се стига до момент, когато...

Грешки по ЗДДС и начини за корекцията им

Данъци 12.04.2018

Грешки по ЗДДС и начини за корекцията им гост автор: Теодор Тодоров “Не винаги всички сме грешни, понякога само грешим ...” Тази песен изпълняваха “Фамилия Тоника”. Обаче когато човек се занимава с...

UTA One® - едно устройство за цяла Европа без граници

Новини 27.05.2018

Фирма UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, или накратко  е учредена през 1963г. в Ашафенбург, Германия и един от водещите европейски картодържатели. Като мултибранд доставчик на услуги ние предлагаме комплесно решение за фирми, заети както в сферата на международен превоз...

Образец на Уведомление до КЗЛД за определено Длъжностно лице по защита на данните

Новини 23.05.2018

На страницата на КЗЛД е поместено важно съобщение относно подаването на Уведомление за определено длъжностно лице по защита на данните: В съответствие с чл. 37, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно уведомяване на надзорния орган за определено Длъжностно лице по защита на...

Очакват се промени относно СИРВ в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Новини 22.05.2018

На страницата на МТСП е поместен проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските Част от промените касаят уредбата за сумираното изчисляване на работното време. Измененията целят преодоляване на констатираните при...

Правителството прие Наредба за вида и изискванията за създаване и съхраняване на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

Новини 09.05.2018

На свое заседание днес Правителството прие Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя С изменението на чл. 128б на Кодекса на труда от 1 януари 2017 г. беше създадена  възможност част...

Предстояща промяна в еднодневните трудови договори по чл.114а от Кодекса на труда

Новини 04.05.2018

автор: Ваня Иванова Три години след прилагането на еднодневните трудови договори по чл. 114а ал. 1 от КТ е трудно да се определи конкретната полза от тях. До сега беше регламентирано, че този трудов договор не може да се сключи за по-малко от 8 часа /дължи се мин....

Започна общественото обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Новини 01.05.2018

На 30.04.2018 г. стартира общественото обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни.  Общественото обсъждане ще приключи на 14.05.2018 г. Общият регламент относно защитата на данни започва да се прилага считано от 25 май 2018...

Назначение на служител с ТЕЛК

За НЕсчетоводители 28.04.2018

гост автор: Боряна Георгиева Много работодатели подхождат с известна степен предубеждение при назначение на служител с ТЕЛК. Сложността идва от това,че работодателите не са наясно с всички особености при сключването и изпълняването на задълженията по трудов договор на служител с...

Дарението като данъчно облекчение

За НЕсчетоводители 25.04.2018

 гост автор:Димитър Тупаров България се намира на 127-о място от общо 139 страни в класацията за дарителство и щедрост на държавите според Световния дарителски индекс на КАФ (CAF World Giving Index) за 2017 г.и на 9-а позиция сред 10-те страни от Източна Европа, включени...