На сайта на НАП са качени новите декларации за данъчни облекчения съгл. чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ

На сайта на НАП са качени новите декларации за данъчни облекчения съгл. чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ

07.12.2018 На страницата на НАП са качени новите...

Труд и осигуровки 2019- семинар в Бургас

Събития 04.12.2018

Труд и осигуровки 2019- семинар в Бургас В началото на всяка година бързо трябва да влезем в час с новите промени в ТРЗ-то. Искате ли сигурни и спокойни да започнете Новата 2019 г.?   Елате на семинар в Бургас:...

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директива (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета от 20 май 2015 г.- семинар в Бургас

Събития 25.11.2018

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директива (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета от 20 май 2015 г.- семинар в Бургас Внимание!  Решихме да отложим семинара  за 25.01.2019 / петък/. Защото тогава ще е излязъл Правилникът за прилагането на ЗМИП и също така адв. Денборов ще включи и Закона за...

Наредба Н-18 и фискалните устройства

Новини 13.11.2018

Наредба Н-18 и фискалните устройства   гост-автор: Данко Мицев   Какво представлява фискалното устройство и как работи?   Какви са изискванията по регистрация и експлоатация според измененията в Наредба...

За някои често срещани казуси във вътреобщностната търговия- част втора

Данъци 12.11.2018

За някои често срещани казуси във вътреобщностната търговия- част втора гост-автор: Теодор Тодоров Казус: Българско дружество купува в страна членка на ЕС, примерно Италия, стока произведена от тамошно (италианско) дружество. След покупката стоката не се...

Счетоводителят – бизнес партньор или (и) експерт

Новини 09.11.2018

Счетоводителят – бизнес партньор или (и) експерт Честит Международен ден на счетоводителя, колеги! Бъдете здрави, гледайте към звездите и никога не спирайте да носите името ''счетоводител'' с гордост и любов! И...

Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения

За НЕсчетоводители 07.11.2018

Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения гост-автор: Боряна Георгиева В Кодекса на труда са заложени отпуски при т.нар. специални условия.Това са дни, в които работодателят е длъжен да освобождава работника/служителя за изпълнение...

Наредба Н-18 и „Софтуер за управление на продажбите в търговски обект“

Новини 29.10.2018

Наредба Н-18 и „Софтуер за управление на продажбите в търговски обект“ гост-автор:Данко Мицев В Закона за ДДС в Допълнителните разпоредби е определено следното понятие: 41. "Търговски обект" е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси,...

Съветът на ЕС постигна съгласие по ключова реформа в сектора на автомобилния транспорт

Новини 05.12.2018

На 04 декември Съветът на ЕС постигна съгласие по позицията си (общ подход) по ключова реформа на сектора на автомобилния транспорт, която обхваща подобряване на условията на труд на водачите, специални правила за командироването на водачите, извършващи международен превоз, достъп до...

Лицата, производители/разпространители на СУПТО трябва да декларират съответствие на продуктите си с Наредба Н-18

Новини 03.12.2018

От 1 декември 2018 г. в Портала за електронни услуги на НАП са достъпни две нови електронни услуги: 1. Декларация за съответствие и информация за софтуер за управление на продажбите в търговски обект съгласно Наредба Н-18/2006г., подавана от производител/разпространител...

Нов начин на подписване на ДДС документите по електронен път

Новини 28.11.2018

От 27 ноември 2018 г. НАП актуализира платформата за подписване на документи и данни по ЗДДС с цел безпроблемна работа с актуалните версии на всички популярни уеб браузъри - Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome и Mozilla Firefox. Актуализацията се отнася за всички...

Нова промяна в Наредба Н-18 - касовата бележка за гориво ще има разбивка на цената

Новини 21.11.2018

Днес на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации е публикуван Проект на НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за...

Ползваме ли или не СУПТО?

Новини 20.11.2018

гост-автор: Данко Мицев Ползвате ли Касов апарат (ЕКАФП)? Ползвате ли софтуер (СУПТО) с Фискален принтер (ФПр)? Ако ползвате СУПТО, за какво е ФПр? Не е ли време да сте наясно? Имате ли време да изяснявате неясното? Закон за ДДС Допълнителни разпоредби 41....

Чек лист: Основни разлики между трудов и граждански договор

За НЕсчетоводители 19.11.2018

Решихме да обобщим в ZnamKak.com най-важното, което трябва да се знае за гражданските договори - какви осигуровки и данък се дължат, кога се внасят, какви декларации се подават. Какво се случва, когато изпълнител по граждански договор е СОЛ, пенсионер, лице във временна...

Годишно приключване на 2018 г. Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.- семинар с Димитър Войнов

Събития 12.11.2018

  Годишното счетоводно и данъчно приключване е предизвикателство за всеки счетоводител. За да се справим професионално трябва сме мобилизирани, уверени и знаещи.   Искате ли да сте спокойни и сигурни в знанията си? Елате на семинар в Бургас  ...

Чек лист: Какво (не) знаем за трудовата книжка

За НЕсчетоводители 05.11.2018

Няма счетоводител, който да не е попълвал трудова книжка. И макар че като документ тя съществува от далечната 1993 г. (Постановление № 227 от 23.11.1993 г.), трудовата книжка все още е официален удостоверителен документ относно факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на...