Наредба Н-18 и СУПТО- семинар в Бургас

Наредба Н-18 и СУПТО- семинар в Бургас

06.02.2019 Ако вече сте прочели Наредба Н-18 , то...

Брутна заплата, нетна заплата, удръжки и ... математика

За НЕсчетоводители 28.01.2019

Брутна заплата, нетна заплата, удръжки и ... математика гост-автор:Теодор Тодоров Онова, от което основно се интересуваме когато започваме работа, е колко ще получаваме. Договаряме си заплатата (или приемаме предложената ни за длъжността) и...

Въпроси и отговори от семинара за Наредба Н-18 в Бургас

Събития 22.01.2019

Въпроси и отговори от семинара за Наредба Н-18 в Бургас На 19.01  организирахме семинар в Бургас за промените в Наредба Н-18. Получихме много въпроси в писмен вид от участниците в събитието. Обещахме да им предоставим отговорите в писмен вид /...

Компенсируеми отпуски

Данъци 17.01.2019

Компенсируеми отпуски автор: Мария Янчева Счетоводното отчитане и оповестяването за компенсируемите отпуски е разгледано в НСС 19 “Доходи на персонала”. Те са дефинирани като обезщетения за различни...

Какво да изберем:чисто нов или преработен касов апарат

Новини 12.01.2019

Какво да изберем:чисто нов или преработен касов апарат гост-автор: Станислав Божев Много търговци, на които предстои смяна на касовия апарат си задават въпроса: Да закупя чисто нов или да преработя стария касов апарат? Написах тази...

Промените в Наредба Н-18 - семинар в Бургас

Събития 30.12.2018

Промените в Наредба Н-18 - семинар в Бургас Забележка: Няма повече свбодни места Ако Ви вълнуват промените в Наредба Н-18, ако се чудите дали Вашият складов или счетоводен софтуер е СУПТО, ако извършвате продажби през...

Примери, въпроси и отговори относно СУПТО на страницата на НАП

Новини 22.12.2018

Примери, въпроси и отговори относно СУПТО на страницата на НАП Източник: http://nap.bg/ Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер,...

Счетоводните наличности на материални запаси

Новини 21.12.2018

Счетоводните наличности на материални запаси гост-автор: Теодор Тодоров Година след инициативата на НАП да изпраща “поздравителни” писма до дружества, чиито касови наличности бяха преценени като големи, от администрацията...

Подаване на план за обучение на служители по ЗМИП - срок до 15.02

Новини 12.02.2019

В последните дни счетоводната общност се притесни от още един срок за спазване.  До 15.02 следва да се изпрати План за обучение на служителите по ЗМИП до Държавна агенция „Национална сигурност“.  Така наред с годишното приключване, Наредба Н-18 и СУПТО...

Промяна от 2019 в ЗДДС относно данъчното третиране на ваучерите

Данъци 09.02.2019

Досега данъчното третиране на ваучерите не беше изрично уредено за целите на ДДС. Някои ги приемаха като средство за разплащане, други като аванс. На 27.06.2016 беше приета  Директива (ЕС) 2016/1065 на Съвета от 27 юни 2016 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по...

Промени от 1 март в Наредба Н-5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ

Новини 07.02.2019

В днешния ДВ бр. Брой: 12, от дата 8.2.2019 г. e обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда   Кои са по-важните промени: 1. Навсякъде „ЕИК на...

Как да установим дали едно физическо лице е „действителен собственик“ по смисъла на ЗМИП?

Новини 03.02.2019

гост-автор адв. Светлозара Лазарова На 27.03.2018 г. беше приет новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който въведе изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата...

Промени в Декларация образец № 1 за 2019 г.

Новини 29.01.2019

В ДВ бр. 9, от дата 29.1.2019 г.е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица...

Какво се променя в областта на пенсиите от 01.01.2019

Новини 14.01.2019

източник:http://www.noi.bg I. Промени, произтичащи от показателите в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2019 г.   1. Размери на месечния осигурителен доход за 2019 г: минимален месечен размер на осигурителния доход за...

Регистрацията в бюро по труда ще става с по-малко документи

Новини 10.01.2019

В ДВ брой: 3, от дата 8.1.2019 г. е обнародвано Постановление № 354 от 31 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г Според направените промени при...

Нови длъжности и длъжности с променени кодове от 01.01.2019

Новини 01.01.2019

Със заповед № РД 01-1093/19.12.2018 на Министъра на труда и социалната политика е утвърден списък с нови длъжностни наименования ва Националната класификация на професиите и длъжностите, както и списък на длъжности с променени кодове. Измененията и допълненията влизат в сила от...