Правоотношение между дружество и съставител на финансовите отчети

Правоотношение между дружество и съставител на финансовите отчети

17.03.2019 гост-автор: Мария Янчева Освен...

Епизод 2: Разговаряме за Наредба Н-18

ПОДКАСТ 14.03.2019

Епизод 2: Разговаряме за Наредба Н-18 Епизод 2: Разговаряме с Данко Мицев, софтуерен разработчик за Наредба Н-18. До кога е срокът за подмяна на касовите апарати ако имаме складова програма ? Можем ли да продължим договора...

Епизод 1: За някои особености при подаване на документите за майчинство

ПОДКАСТ 08.03.2019

Епизод 1: За някои особености при подаване на документите за майчинство Добре дошли в нашия Подкаст! Отдавна искахме да направим радиопредаване в нашия сайт, където да каним интересни гости и да разискваме полезни теми. Чакаме Вашите коментари за темите, които...

За декларирането на интернет магазините съгласно чл. 52м от Наредба Н-18

Новини 03.03.2019

За декларирането на интернет магазините съгласно чл. 52м от Наредба Н-18 На страницата на НАП е публикувано съобщение относно предстоящите промени в Наредба Н-18 и по-важните срокове по нейното прилагане. Срокът за деклариране на електронните магазини, стартирали...

За някои особености на обезщетението за безработица

За НЕсчетоводители 24.02.2019

За някои особености на обезщетението за безработица гост-автор: Боряна Георгиева При какви условия работникът/служителят придобива право на безработица ? Съгл. чл.54а от КСО право на обезщетение за безработица имат служителите, които:...

Брутна заплата, нетна заплата, удръжки и ... математика

За НЕсчетоводители 28.01.2019

Брутна заплата, нетна заплата, удръжки и ... математика гост-автор:Теодор Тодоров Онова, от което основно се интересуваме когато започваме работа, е колко ще получаваме. Договаряме си заплатата (или приемаме предложената ни за длъжността) и...

Въпроси и отговори от семинара за Наредба Н-18 в Бургас

Събития 22.01.2019

Въпроси и отговори от семинара за Наредба Н-18 в Бургас На 19.01  организирахме семинар в Бургас за промените в Наредба Н-18. Получихме много въпроси в писмен вид от участниците в събитието. Обещахме да им предоставим отговорите в писмен вид /...

Компенсируеми отпуски

Данъци 17.01.2019

Компенсируеми отпуски автор: Мария Янчева Счетоводното отчитане и оповестяването за компенсируемите отпуски е разгледано в НСС 19 “Доходи на персонала”. Те са дефинирани като обезщетения за различни...

Какви документи следва да подаде фирма, която не е осъществявала дейност през 2018 г. ?

За НЕсчетоводители 12.03.2019

гост-автор:Ана Петрова Първо да видим какви условия следва да са изпълнени, за да се приеме, че дадена фирма не е осъществявала дейност през съответния период.  В т. 30 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството е регламентирано, че...

Алкохол на работното място

За НЕсчетоводители 06.03.2019

гост-автор: Деяна Илиева   През юни 2011 година самолет Ту-134 се разбива край Петрозаводск. В катастрофата загиват 47 от 52 пътници и екипаж на борда.  Според експертите, причината за катастрофата е погрешно взетото решение от екипажа да не се прави втори кръг и да...

Наредба Н-18 и СУПТО- семинар в Бургас

Събития 13.02.2019

Ако вече сте прочели Наредба Н-18 , то тогава знаете какво е СУПТО и със сигурност имате много въпроси! Ако имате търговски обект, в който използвате софтуер, чрез който регистрирате всички продажби в този обект и е налице задължение за издаване на фискален бон, в този случай...

Подаване на план за обучение на служители по ЗМИП - срок до 15.02

Новини 12.02.2019

В последните дни счетоводната общност се притесни от още един срок за спазване.  До 15.02 следва да се изпрати План за обучение на служителите по ЗМИП до Държавна агенция „Национална сигурност“.  Така наред с годишното приключване, Наредба Н-18 и СУПТО...

Промяна от 2019 в ЗДДС относно данъчното третиране на ваучерите

Данъци 09.02.2019

Досега данъчното третиране на ваучерите не беше изрично уредено за целите на ДДС. Някои ги приемаха като средство за разплащане, други като аванс. На 27.06.2016 беше приета  Директива (ЕС) 2016/1065 на Съвета от 27 юни 2016 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по...

Промени от 1 март в Наредба Н-5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ

Новини 07.02.2019

В днешния ДВ бр. Брой: 12, от дата 8.2.2019 г. e обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда   Кои са по-важните промени: 1. Навсякъде „ЕИК на...

Как да установим дали едно физическо лице е „действителен собственик“ по смисъла на ЗМИП?

Новини 03.02.2019

гост-автор адв. Светлозара Лазарова На 27.03.2018 г. беше приет новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който въведе изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата...

Промени в Декларация образец № 1 за 2019 г.

Новини 29.01.2019

В ДВ бр. 9, от дата 29.1.2019 г.е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица...